Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 3
Fikorontanana ao Jerosalema.

       1Fa indro ny Tompo, Iavehn'ny tafika,
hanesotra amin'i Jerosalema sy Jodà,
ny vonjy aman-tohana rehetra,
       2ny vonjy rehetra momba ny mofo, ny vonjy rehetra momba ny rano,
ny mahery fo mbamin'ny lehilahy mpiady,
ny mpitsara, ny mpaminany amam-pimasy, ny loholona,
       3ny kapiteny aman'olom-boalohandohany, mbamin'ny mpanolo-tsaina,
ny mpanao taozavatra kinga amin'ny raharahany amam-panao fankatoavana famantsy lahy;
       4dia zatovolahy no apetraka ho lehiben'izy ireo,
ary ankizy no hanapaka azy.
       5Ka hiantoraka hifamely ny lehilahy amin'ny lehilahy
ary ny olona samy amin'ny mifanakaiky aminy;
hiantoraka hifamely izy ireo, ny tovolahy amin'ny anti-panahy,
ary ny olom-poana amin'ny olo-manan-daza indrindra.
       6Nony halain'ny rahalahiny ny olona anankiray,
ao an-tranon-drainy ilazany hoe:
Manan-damba hianao, ka aoka ho lehibenay,
ary aoka ho ambany fiambenanao izao faharavana izao!
       7Dia hikafankafana izy, amin'izany andro izany, hanao hoe:
Tsy te-ho mpanasitrana aho,
fa tsy mana-mofo na lamba ao an-tranoko akory,
ka aza ataonareo lehiben'ny vahoaka.
       8Satria mangozohozo Jerosalema ary mirodana Jodà,
noho ny teny aman'asan'izy ireo manohitra an'ny Tompo,
mba hihaika ny fijerin'ny fiandrianany.
       9Ny toetry ny tarehiny no miampanga azy ireo;
mampiharihary ny fahotany, tahaka an'i Sodoma izy, fa tsy miery amin'izany akory.
Loza ho an'ireo fa ny tenany no fototry ny fahaverezany.
       10Lazao amin'ny marina fa sambatra izy,
satria hihinana ny vokatry ny asany.
       11Loza ho an'ny ratsy fanahy! fa hidiran-doza izy,
fa haverina aminy ny nataon'ny tànany.
       12Zaza no mampahory ny vahoakako,
ary vehivavy no manapaka azy.
Ry vahoakako, mampania anao izay mitondra anao,
ary mandrava ny làlana tsy maintsy halehanao izy ireo.
       13Nitsangana Iaveh hamoaka ny fitsarana,
ary nijoro hitsara ny vahoaka izy.
       14Mifandahatra amin'ny loholona eo amin'ny fitsarana Iaveh,
sy amin'ny mpanapaka ny vahoakany manao hoe:
Niraotra ny voaloboka hianareo;
ny fananan'ny malahelo nobaboinareo dia ao an-tranonareo.
       15Lalàna avy aiza no anosihosenareo ny vahoakako,
sy anorotoroanareo ny tavan'ny ory?
Teny ton'ny Tompo Iavehn'ny tafika, izany.
       16Efa niteny Iaveh nanao hoe:
Noho ireo zanakavavin'i Siona tonga mpiavonavona,
mandeha misolanandrana,
mianjonajom-pijery,
malako famindra,
ary mampikorintsandrintsana ny masom-bola fehin-tongony,
       17dia hataon'ny Tompo sola ny tampon-dohan'ny zanakavavin'i Siona,
ary asehon'ny Tompo ny fitanjahany.
       18Amin'izany andro izany, hesorin'ny Tompo ny ravaky ny masom-bola,
ny masoandro sy ny volantsinana,
       19ny kavina, ny fehin-tànana, ny voaly,
       20ny fehiloha, ny fehin-tongotra amam-pehin-kibo,
       21ny fitoeran-dranomanitra amam-pelana,
ny peratra aman-kavin'orona;
       22ny akanjo fitondra amin'ny fety sy ny akanjo vity malalaka,
ny kapaoty amam-poketra;
       23ny fitaratra aman'akanjo moselina,
ny lamba fehiloha amam-boaly fisaronana.
       24Ka ny zava-manitra hosoloana lo;
ny fehin-kibo hosoloana mahazaka;
ny volo mivona, hosoloana loha sola;
ny akanjo vity malalaka, hosoloana lasaka;
ny hatsaran-tarehy, hosoloana tomboka amin'ny afo.
       25Ny mpiadinao halavon-tsabatra,
ary ny maherinao ho faty an'ady.
       26Hitomany sy hisaona ny vavahadin'i Siona,
ary efa ory izy, dia hipetraka amin'ny vovoka. >