Bokin'Izaia

Toko faha-34

1 Manatona hihaino, hianareo firenena, mampandria sofina, hianareo vahoaka! Aoka hihaino avokoa ny tany mbamin'izay rehetra ao aminy; izao tontolo izao mbamin'ny vokatra rehetra avy aminy.

2 Fa mihatra amin'ny firenena rehetra ny haviniran'ny Tompo, ary amin'ny miaramilany rehetra ny hatezerany; nataony anatema, natolony hovonoina ireny.

3 Ny maty amin'izy ireo hariana, ny fatiny hitera-pofona maimbo, ary hiempo azon'ny rany ny tendrombohitra.

4 Ny tafiky ny lanitra rehetra ho zary vovoka; ny lanitra hahorona hoatra ny taratasy; ary ny tafiny rehetra hiraraka hoatra ny firaraky ny ravim-boaloboka, hoatra ny firaraky ny ravina malazo amin'ny aviavy.

5 Fa efa mamon-drà teny amin'ny lanitra ny sabatro, ka indro izy midina ho any Edoma, ho any amin'ny firenena nataoko anatema hitsarana azy.

6 Ny sabatry ny Tompo dia feno ra, mihosi-menaka, sy ran-janak'ondry aman'osilahy, ary sabora fonom-boan'ondralahy. Fa manao sorona ao Bosrà, Iaveh, sy famonoam-be ao amin'ny tanin'i Edoma.

7 Miaraka aripaka amin'izany koa ny ombimanga, sy ny omby miaraka amin'ny ombilahy. Vonto ra ny taniny, mandriaka ny menaka ao amin'ny vovok'izy ireo.

8 Fa andro famalian'ny Tompo izany, ary taona famaliana ny nataony tamin'i Siona.

9 Hanjary dity ny reniranony, ho solifara ny vovo-taniny, ary ho tonga dity mahamay ny taniny,

10 ka ny firehiny tsy hovonoina na andro na alina, ary ny setrony, hisavoana mandrakizay.

11 Ny pelikano aman-tsokina no hivolo-tompony ao; ny vorondolo sy ny goaika no honina ao; ary hohenjanina eo aminy ny famolain'ny fikorontanana sy ny levin'ny fanafoanana.

12 Tsy hisy intsony ny lehibe hanangana mpanjaka; ary hofoanana avokoa ny mpanapaka ao.

13 Tsilo no haniry ao an-dapany; ary voaroy amam-beroberokamboa no ho eo an-tranony mimanda, ka ho fieren'amboadia sy valan'ostritsa foana izy.

14 Ny kary aman-amboadia, ho tafahoana ao; ary ny satira hifampiantsoantso ao. Ny lolovokatra mpiseho alina hiorim-ponenana ao koa, sy hahazo fitoerana fitsaharany.

15 Ao ny bibilava no hanao ny akaniny sy hanatody sy hikotrika azy hanangona ny zanany eo ambanin'ny alokalony. Hiangona ao avokoa ny papango.

16 Izahao ao amin'ny bokin'ny Tompo ka vakio: Tsy misy tsy ao ireo na dia iray aza, na ity na itsy tsy misy tsy tonga ao. Fa ny vavan'ny Tompo no efa nandidy izany, ary ny fofon'ainy no nanangona azy.

17 Tenany no nanao loka ho an'ireo, ary tànany no nizara ny tany ho azy ireo amin'ny famolaina; ka hanana izany mandrakizay ireo; ary honina ao amin'ny taona mifandimby.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0911