Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 35, 1-6
Famonjena sy voninahitr'Israely.

       1Hifaly ny efitra sy ny tany karankaina,
hiravoravo ny tany lemaka lava volo,
       2ary hamony tahaka ny narisisa;
hirakotra voninkazo sy hientan-kafaliana
ary hanao hoby firavoravoana izy.
Homena azy ny voninahitr'i Libàna
mbamin'ny hakanton'i Karmely sy Sarona.
Izy ireo hahita ny voninahitry ny Tompo,
sy ny famirapiratan'ny Andriamanitsika.
       3Hatanjaho ny tànana osa,
herezo ny lohalika mangozohozo!
       4Ilazao ny mitebiteby fo ataovy hoe:
Makà hery fa aza matahotra. Inty ny Andriamanitrareo;
tamy ny famaliana, famalian'Andriamanitra,
tenany no ho avy, dia hamonjy anareo.
       5Amin'izay dia hahiratra ny mason'ny jamba,
halady ny sofin'ny marenina.
       6Hitsambikina hoatra ny serfa ny mandringa,
hinantsanantsan-kafaliana ny lelan'ny moana.
Fa hisy rano miboiboika any an'efitra;
ary sakeli-drano eny amin'ny tany lemaka lava volo. >