Bokin'Izaia

Toko faha-46

1 Mirodana Bela, miletsy Nebao; ataingina eo ambony biby, eo ambony biby mpitondra entana ny sariny. Ireo sampy izay nentinareo dia ataingina toy ny entana mavesatra, eo ambony biby sasatra.

2 Miletsy izy ireo, miara-mirodana izy; tsy nahavonjy ny entana izy; lasan-ko babo mbamin'ny tenany aza.

3 Mihainoa ahy, ry taranak'i Jakoba, mbaminareo sisa rehetra amin'ny taranak'Israely; hianareo izay nataoko an-tsangory hatry ny fony vao teraka, nentiko hatreny an-kibon-dreninareo.

4 Tsy hiova aho hatramin'ny fahanteranareo, fa hanohana anareo mandra-pahafotsivolo anareo. Efa nanao izany aho, ka mbola hitondra anareo; hanohana anareo sy hanafaka anareo.

5 Hampitahainareo amin'iza aho, ary hataonareo sahala amin'iza? Hampitahafinareo amin'iza aho ka hitovy izahay?

6 Izy ireo dia maka volamena ao an-kitapony, mandanja volafotsy amin'ny mizana, ary manakarama mpanao anidina, hanao andriamanitra amin'izany, dia miankohoka sy mivavaka.

7 Lanjainy io, tohanany, dia lasa izy ireo mametraka azy eo amin'ny fitoerany; ka mitsatoka eo, tsy mihetsika amin'ny fitoerany izy. Na dia misy miantso azy aza tsy mamaly izy, na mahavonjy olona ho afaka amin'ny fahoriany.

8 Mihevera izany, ary misehoa ho lehilahy; ampoizo izany, ry mpiodina;

9 tsarovinareo ny zavatra lasa, tamin'ny andro taloha. Eny, izaho dia Andriamanitra, ary tsy misy hafa.

10 Andriamanitra aho, ary tsy misy mitovy amiko, izaho no manambara ny farany, hatramin'ny voalohany, sy ny mbola tsy eo akory, hatrarý aloha ela; izaho izay manao hoe: Ho tò ny fikasako, ary hefaiko ny sitra-poko rehetra;

11 izay miantso ilay voromahery avy any Atsinanana, dia ilay lehilahy araka ny hevitro avy any an-tany lavitra. Efa niteny aho, ka hanatanteraka! Efa nikasa aho, ka hanefa izany!

12 Mihainoa ahy, hianareo olona madi-po, izay lavitry ny fahamarinana.

13 Ampanakekeziko ny fahamarinako, ka tsy lavitra izy; ary ny famonjeko tsy ho ela; hanome famonjena an'i Siona aho, sy ny voninahitro ho an'Israely.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0756