Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 52
Vaovao mahafaly: fahafahana amin'ny fahababoana any Babilona.

       1Mifohaza, mifohaza, tafio ny herinao, ry Siona!
Tafio ny fitafiana fitondranao amin'ny fety,
ry Jerosalema tanàna masina ô!
Fa ny tsy mifora sy ny maloto tsy hiditra eo aminao intsony.
       2Ahintsano ny vovoka eny aminao; mitsangàna hianao,
mipetraha hianao, ry Jerosalema;
vahao ny fatorana amin'ny vozonao,
ry voababo, zanakavanin'i Siona.
       3Fa izao no lazain'ny Tompo:
Tsy vola tsy harena no nivarotana anareo;
ka dia tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo!
       4Fa izao no lazain'ny Tompo Tompo:
Ny honina any no nidinan'ny vahoakako tany Ejipta fahiny;
ary tatý aoriana dia nampahorin'i Asora, tsy ahoan-tsy ahoana izy.
       5Koa ankehitriny, inona no hataoko eto? - teny marin'ny Tompo
fa nobaboina tsy an-drariny ny vahoakako?
Ny mpanapaka azy masiaka, manerona; - teny marin'ny Tompo,
ary ny anarako, tevatevaina tsy an-kijanona, isan'andro.
       6Koa indro, hahalala ny anarako kosa ny vahoakako;
eny, ho fantany amin'izany andro izany,
fa izaho no miteny hoe: Inty aho!
       7Endrey izany hatsaran'ny tongotr'ilay iraka eny an-tendrombohitra,
izay mitory ny vaovao mahafaly,
dia ny fiadanana;
ilay manambara ny fahasambarana, ilay mitory ny famonjena;
ilay milaza amin'i Siona hoe:
Manjaka ny Andriamanitrao!
       8Ny feon'ny mpitilinao! Manandra-peo izy ireo,
miara-mihoby an-kafaliana,
satria hitany maso
ny fiverenan'ny Tompo ao Siona.
       9Miaraha mihoby an-kafaliana,
ry Jerosalema rava!
Fa Iaveh efa nampionona ny vahoakany,
sy efa nanavotra an'i Jerosalema.
       10Nasehon'ny Tompo ny sandrin'ny fahamarinany,
hiharihary eo imason'ny firenena rehetra.
Ary ny faran'ny tany rehetra,
hahita ny famonjen'ny Andriamanitsika.
       11Mialà, mialà, mivoaha teo hianareo;
aza mikasika izay maloto.
Mivoaha avy ao aminy; mandiova tena hianareo,
izay mitondra ny fanak'Iaveh.
       12Fa tsy hikoropaka no hivoahanareo,
ary tsy handositra no ho fandehanareo;
fa Iaveh no mandeha eo alohanareo,
ary ny Andriamanitr'Israely no ho vodilàlanareo!
       13Indro fa hambinina ny Mpanompoko,
hitombo, hankalazaina, ary ho tafasandratra indrindra.
       14Toy ny nigagan'ny maro nahita azy,
- fa rava endrika loatra izy, ka ny tarehany efa hoatra ny tsy tarehan'olombelona intsony;
ary ny tavany efa hoatra ny tsy tavan-janak'olombelona intsony, -
       15no hampiontanany firenena maro.
Hitampim-bava eo anatrehany ny mpanjaka,
satria hahita ny tsy mbola nolazaina taminy,
sy handre ny tsy mbola reny. >