Bokin'Izaia

Toko faha-57

1 Lasa tsy hita intsony ny marina, nefa tsy misy misaina ao am-pony; alaina ny olona tia vavaka, nefa tsy misy mihevitra akory fa nesorina ho afaka amin'ny loza ny marina,

2 ka miditra ho amin'ny fiadanana izy! Mandry ao amin'ny fandriany, izay nanaraka ny làla-mahitsy.

3 Fa manatona kosa, hianareo, ry zanak'i kala mpanao ody, ry taranaky ny mpaka vadin'olona sy mpijangajanga!

4 Iza no hanihaninareo? Iza no isanasananareo vava sy itranganareo lela? Tsy zanaky ny mpanao ratsy va hianareo, sy taranaka mpandainga?

5 Mirehidrehitra hianareo eo ambanin'ny terebinta, sy eny ambanin'izao hazo maitso rehetra izao! Mamono zaza eny an-dohasaha, ambanin'ny tsefatsefa-karambato!

6 Ny vato kilonjy eny an-dohasaham-driaka, no anjaranao, izany dia izany no anjaranao! Fa ireny avy no nanidinanao fanatitra araraka, sy notoloranao fanatitra! Moa tsy maintsy hahafa-po ahy va izany?

7 Nanorina ny fandrianao, tany an-tendrombohitra avo sy manerinerina hianao! Dia niakatra tany hianao hanao sorona.

8 Teo ivohon'ny varavarana sy ny tolam-bavaravana hianao, no nametraka ny fahatsiarovanao. Fa lavitra ahy hianao miala rako-dambam-pandriana, miakatra ao sy manitatra ny fandrianao hianao, ary nandraikitra ny tambinao tamin'izy ireo; mankamany ny fifamihinany aminao hianao, mandoto ny masonao hianao.

9 Miseho eo anatrehan'ny mpanjaka hianao mitondra diloilo: ataonao betsaka ny zava-manitrao; alefanao lavitra ny irakao; mietry hatrany amin'ny seoly hianao.

10 Reraka noho ny fandehandehananao matetika hianao; tsy mba nilaza hoe: Aim-bery foana izany! Hitanao fa mbola misy hery ny tànanao, ka izany no tsy ahatsiarovanao marary.

11 Fa iza ary no atahoranao? iza no ahinao, no dia mivadika amiko hianao, ka tsy mba mahatsiaro ahy, sy tsy asianao raharaha akory aho? Moa tsy nangina aho, ary efa hatry ny ela, dia hatrizay tsy natahoranao ahy izay?

12 Izaho no hanambara ny fahamarinanao, ary ny asanao izay tsy mahasoa anao akory.

13 Rahefa hitaraina hianao, aoka hamonjy anao ireo antontan'andriamanitrao! Ho paohin'ny rivotra avokoa ireo, hindaosin'ny tsotso-drivotra! Fa izay matoky ahy no handova ny tany, sy ho tompon'ny tendrombohitra masina.

14 Ary hisy hilaza hoe: Savao, savao ny làlana, areno izy, Esory ny misakantsakana rehetra eo amin'ny làlan'ny vahoakako!

15 Fa izao no lazain'ny Avo-Indrindra, izay mipetraka amin'ny fonenana mandrakizay sy antsoina hoe: ilay Masina: Mitoetra eo amin'ny fitoerana avo sy masina aho, ary koa ao amin'ny olona torotoro fo sy manetry tena am-panahy, mba hamelombelona ny fanahin'ny manetry tena, sy hamelombelona ny fon'ny torotoro fo.

16 Fa tsy te-hifandahatra mandrakariva aho, na hitahiry fahatezerana mandrakizay; satria amin'izany dia ho torana eo anatrehako ny fanahy, sy ny aina izay nataoko.

17 Noho ny fitsiriritany mahameloka, nitezitra aho ary namely azy noho ny fahatezerako, nefa miery tsy ho hita aho; ary izy kosa maditra, nanaraka ny làlan'ny sitra-pony!...

18 Hitako ny làlany ary hanasitrana azy aho; hitari-dàlana azy, ary hamerina aminy ny fampiononako, ho azy sy ho an'ireo malahelo eo aminy.

19 Izay manisy fiderana eo am-bava dia milaza manao hoe: Fiadanana, fiadanana, ho an'ny lavitra sy ny akaiky, hoy Iaveh, ary hanasitrana azy aho!...

20 Fa ny ratsy fanahy kosa, tahaka ny ranomasina manonja, izay tsy mety mitony, ary manakobana tany dilatra amam-potaka ny onjany.

21 Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy Andriamanitro.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0463