Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 6, 6-10

       <6Kanjo, nanidina nanatona ahy, ny iray tamin'ireo Serafima, nitondra vain'afo teny an-tànany, nalainy tamin'ny tandra, teo ambony otely. 7Nakasiny tamin'ny vavako izany, dia hoy izy:

Jereo, efa voakasik'ity ny molotrao;
ka voaesotra ny helokao, ary voaonitra ny fahotanao.
       8Dia nandre ny feon'ny Tompo aho, nanao hoe:
Iza no hirahiko,
ary iza no handeha ho any?
Ka hoy aho:
Inty aho; iraho aho.
       9Ary hoy izy:
Mandehana ka lazao amin'ity firenena ity hoe:
Mandrenesa hianareo, fa aza mahafantatra;
aoka hahita hianareo fa tsy hahazo an-tsaina.
       10Ataovy lamodamoka ny fon'ity firenena ity,
ary ataovy lalodalovana ny sofiny,
dia tampeno ny masony, mba tsy hahita maso izy,
sy tsy handre ny sofina
ka tsy hibebaka sy tsy ho sitrana. >