Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 60, 1-6
Ny voninahitr'i Jerosalema vaovao - Ny firenena rehetra mitondra fanatitra ho azy, sy manatitra ny zanany eo aminy; midodododo hanamboatra sy handravaka azy, izy ireo - Fonenan'ny fahamasinana izy, ary arovan'Iaveh.

       1Mitsangana, ka namirapirata! fa miposaka ny fahazavanao;
ary miposaka eo aminao, ny fahazavan'ny Tompo.
       2Indro ny aizina fa manarona ny tany,
ary ny aizim-pito manarona ny firenena;
fa Iaveh kosa no miposaka eo aminao;
ary ny voninahiny miseho eo aminao.
       3Mandroso ho amin'ny fahazavanao ny firenena,
ary ho eo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao ny mpanjaka.
       4Atopazo manodidina ny masonao, ka jereo,
izy rehetra mivory mankaty aminao;
ny zanakao lahy tamy avy lavitra;
ny zanakao vavy entina an-trotroana.
       5Hahita izany hianao amin'izay ka ho miramirana;
hibitaka sy hiravoravo ny fonao,
fa hivantana aminao ny haren'ny ranomasina;
ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena.
       6Ho rakotry ny angamenavava zavon-tany
mbamin-drameva avy any Madiana sy Efah hianao;
ny any Saba rehetra ho avy,
hitondra volamena sy emboka manitra,
ary hitory ny fiderana an'ny Tompo. >