Bokin'Izaia

Toko faha-61

1 Ato amiko ny fanahin'ny Tompo, Tompo, satria voahosotry ny Tompo aho; nirahiny hitondra teny soa mahafaly amin'ny mahantra, hamehy ny ferin'ireo torotoro fo; hampandre ny babo fa afaka sy ny ao an-tranomaizina fa alefa;

2 hitondra taom-pahasoavana anankiray ho an'ny Tompo, sy ny andro famaliana anankiray ho an'ny Andriamanitsika; hampionona ny tra-pahoriana rehetra.

3 Hitondra ho an'ny tra-pahoriana ao Siona sy hanasatroka azy ny satro-boninahitra ho solon'ny lavenona, diloilo fifaliana ho solon'ny fisaonana akanjo firavoravoana, ho solon'ny fahareraham-po; dia hantsoin'ny olona hoe: terebintan'ny fahamarinana, volin'ny Tompo ho an'ny voninahiny.

4 Amin'izany izy ireo dia hanangana ny efa rava ela; hanarina indray ny sisan'izay voafongotra fahiny; hanamboatra ny tanana simba, mbamin'ny korontan-javatra rava tamin'ny taona lasa.

5 Ho eo ny vahiny, hiandry ny biby fiompinareo; ny zanaky ny hafa firenena, ho mpiasanareo sy mpamboly voalobokareo.

6 Fa hianareo kosa hataon'ny olona hoe: mpisoron'ny Tompo, sy hantsoin'ny olona hoe: Mpandraharahan'ny Andriamanitsika. Hihinana ny haren'ny firenena hianareo; hihaingo amin'ny zavatra kanto avy aminy, ary hitafy ny fiamboniana nananany.

7 Ho solon'ny henatrareo taloha, dia anjara roa no ho raisinareo, ary ho solon'ny fahafam-baraka, dia hifaly amin'ny anjarany avy izy ireo, ka dia hahazo anjara roa eo amin'ny taniny izy ireo, dia hisy fifaliana mandrakizay ho azy.

8 Fa izaho Iaveh dia tia ny rariny, halako ny fandrobana atao amim-pamadihana; homeko ny valin'ny asany amim-pahamarinana izy, ary hanao fanekena mandrakizay amin'izy ireo aho.

9 Ny taranak'izy ireo, halaza eny amin'ny firenena; ary ny tamingany any amin'ny firenen-tsamihafa. Izay hahita azy hahalala azy avokoa, fa taranaka nosoavin'ny Tompo izy ireo.

10 Ho revon-kafaliana eo amin'ny Tompo aho, ary hiravoravo amin'ny Andriamanitro ny foko, satria notafiany fitafiam-pamonjena aho, ary nakanjoiny akanjom-pahamarinana, toy ny mpampakatra miravaka diadema eo an-dohany; toy ny ampakarina miraratra ny firavany sarobidy.

11 Fa toy ny ampanirian'ny tany ny tsimoka eo aminy, sy toy ny ampitsimohan'ny zaridaina ny voa nafafy eo aminy no ampanirian'ny Tompo Tompo ny fahamarinana, sy ny fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0794