Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'Izaia

Izaia toko 62
Ny famonjena nangatahana sy azo - Aoka ho tonga amin'i Jerosalema ny famonjena - Aoka ny mpiaro an'i Jerosalema hangataka an'Iaveh, hanatanteraka ny fampanantenany - Aoka hionona ny olona rehetra, fa tonga ny Mpamonjy.

       1Noho ny amin'i Siona tsy hangina aho,
ary noho ny amin'i Jerosalema, tsy hiala sasatra aho,
mandra-piposaky ny fahamarinany, hoatra ny hazavan'ny maraina;
sy mandra-pamirapiratry ny famonjeny, hoatra ny fanilo.
       2Hahita ny fahamarinanao ny firenena,
hahita ny voninahitrao ny mpanjaka rehetra,
ka hantsoina amin'ny anaram-baovao hianao,
izay hofidin'ny vavan'ny Tompo.
       3Ho satro-boninahitra eo an-tanan'ny Tompo hianao,
sy ho hamaman'andriana, eo an-tanan'ny Andriamanitsika.
       4Tsy hisy intsony hanao anao hoe i Nafoy;
ary tsy hisy intsony hiantso ny taninao hoe i Faharinganana.
Fa ny hiantsoana anao dia ny hoe i Ankasitrahako;
ary ny taninao i Vady ampakarina.
Satria Iaveh hankasitraka anao;
ary ny taninao hahazo vady.
       5Tahaka ny ampakaran'ny zatovo ny virjiny ho vadiny,
no hampakaran'ny zanakao anao;
ary tahaka ny hamalifalian'ny ampakarina ny mpampakatra,
no hamalifalianao ny Andriamanitrao.
       6Eo ambonin'ny mandanao, ry Jerosalema,
no efa nametrahako mpiambina;
ka tsy hangina intsony ireny,
na andro na alina.
       7o ry zareo mpampahatsiaro an'ny Tompo o,
aza mitsahatra hianareo;
ary aza avelanareo hitsahatra izy,
mandra-panangany an'i Jerosalema indray,
sy mandra-panaony azy ho fideran'ny tany.
       8Iaveh efa nianiana tamin'ny tanany an-kavanana,
sy tamin'ny sandriny mahery hoe:
Ny varinao tsy homeko
hohanin'ny fahavalonao intsony,
ary tsy hosotroin'ny zanaky ny hafa firenena intsony ny divainao,
vokatry ny fisasaranao.
       9Fa izay mijinja ny vary ihany no hihinana azy,
ka hidera an'ny Tompo;
ary izay hioty ny voam-boaloboka ihany no hisotro azy,
eo amin'ny kianjan'ny fitoerako masina.
       10Mivoaha, mivoaha amin'ny vavahady hianareo,
areno ny lalan'ny vahoaka.
Savao, savao ny arabe, esory ny vato eo aminy;
manangana saina eo ambonin'ny vahoaka.
       11Izao no nambaran'ny Tompo,
hatrany amin'ny faran'ny tany:
Lazao amin'ny zanakavavin'i Siona hoe:
Indro, avy ny Mpamonjy anao;
ny valisoa homeny efa eny aminy;
ary ny tamby hatolony efa eo anoloany.
       12Izy ireo hantsoina hoe: Firenena masina,
Ny navotan'ny Tompo;
ary hianao kosa hantsoina hoe: Ilay irina,
Tanana tsy foy. >