Ny Jenezy

Toko faha-46

1 Dia niainga Israely nitondra izay rehetra nananany. Nony tonga teo Bersabea izy, dia nanolotra sorona tamin'ny Andriamanitr'Isaaka rainy.

2 Ary Andriamanitra niteny tamin'Israely tamin'ny fahitana nony alina, nanao hoe: Ry Jakoba! Ry Jakoba! Ka hoy ny navalin'Israely: Inty aho. 3 Dia hoy Andriamanitra: Izaho no Andriamanitra mahery, dia ny Andriamanitry ny rainao. Aza matahotra ny hidina any Ejipta, fa hataoko tonga firenena lehibe hianao any. 4 Izaho hiara-midina aminao any Ejipta. Izaho ihany koa no hitondra anao hiakatra indray tokoa avy any, ary ny tànan'i Josefa no hanirina ny masonao. 5 Dia niainga Jakoba ka niala tao Bersabea; ary ny zanak'Israely nametraka an'i Jakoba rainy, mbamin'ny vadiny aman-janany, teo ambonin'ny sarety nalefan'i Faraona hitondrana azy.

6 Nentiny koa ny biby fiompiny sy ny fananany nohariny tany amin'ny tany Kanaana. Dia nankany Ejipta Jakoba mbamin'ny fianakaviany rehetra. 7 Nentiny nankany Ejipta niaraka taminy ny zanany aman-jafiny lahy, sy ny zanany aman-jafiny vavy, mbamin'ny ankohonany rehetra. 8 Izao no anaran'ny zanakalahin'Israely tonga tany Ejipta. Jakoba sy ny zanany lahy:

9 Robena, lahimatoan'i Jakoba. Zana-dRobena: Henoka, Falo, Hersona ary Karmì.

10 Zanak'i Simeona: Jamoely, Jamina, Ahoda, Jashina, Sohara ary Saola, zanak'ilay vehivavy Kananeana. 11 Zanak'i Levì: Jersona, Kaata ary Merarì. 12 Zanak'i Jodà: Hera, Onàna, Selà, Faresa ary Zarà; fa Hera sy Onàna maty teny Kanaana. Ny zanak'i Faresa dia Hesrona sy Hamola. 13 Zanak'Isakara: Tola, Foa, Joba, ary Semrona. 14 Zanak'i Zabolona: Sareda, Elona, ary Jahelela. 15 Ireo no zanakalahin'i Lià, naterany tamin'i Jakoba tany Padana-Arama, ary Dinà no zanany vavy. Telo amby telopolo no isan'ny zanany lahy rehetra mbamin'ny zanany vavy. 16 Zanak'i Gada: Sefiona, Hagì, Sonì, Esbòna, Herì, Arodì ary Arelì.

17 Zanak'i Asera: Jamne, Jesoaà, Jesoaì, Berià, ary Sarà anabavin'ireo. Ny zanak'i Beria dia Hebera sy Melkiela. 18 Ireo no zanakalahin'i Zelfah, ankizivavy nomen'i Labàna an'i Lià, zanany vavy, ireo no naterany tamin'i Jakoba. Enina ambin'ny folo izy. 19 Zana-dRasela vadin'i Jakoba: Josefa sy Benjamina. Ny zanak'i Josefa tany amin'ny tany Ejipta,

20 izay naterak'i Aseneta zanakavavin'i Potifara, mpisorona ao Ona, dia Manase sy Efraima. 21 Zanak'i Benjamina: Belà, Bokora, Asbela, Jerà, Naamàna, Eshi, Rosa, Mofima, Ofima, ary Areda. 22 Ireo no zanakalahin-dRasela naterany tamin'i Jakoba. Efatra ambin'ny folo izy rehetra. 23 Zanak'i Dana: Hosima.

24 Zanak'i Neftalì: Jasiela, Gonì, Jesera ary Salema. 25 Ireo no zanakalahin'i Balà, ilay nomen'i Labana an-dRasela zanany vavy, ireo no naterany tamin'i Jakoba. Fito izy rehetra. 26 Ny isan'izy rehetra niaraka tamin'i Jakoba nankany Ejipta, afa-tsy ny vadin-janany lahy, fa ny naloaky ny kibony ihany, dia enina amby enim-polo.

27 Ny zanak'i Josefa izay naterany tany Ejipta dia roa lahy. Ary ny tontalin'ny ankohonan'i Jakoba rehetra tonga tany Ejipta dia fito-polo. 28 Dia nalefan'i Jakoba Jodà, hialoha azy ho any amin'i Josefa, hanomana ny hahatongavany any Gesena. Rahefa tonga tany Gesena Jakoba sy ny ankohonany,

29 dia nampamboatra ny kalesiny Josefa ka nitaingina teo hitsena an'Israely rainy any Gesena. Niseho taminy izy, dia niantoraka ka namihina ny vozony, sy nitomany ela teo amin'ny vozony. 30 Ary hoy Israely tamin'i Josefa: Tsy mampaninona ahy intsony ny ho faty amin'izao, fa efa nahita tava anao aho, ary mbola velona ihany hianao. 31 Ary hoy Josefa tamin'ireo rahalahiny sy ny ankohonan-drainy: Handeha hampandre an'i Faraona aho, ary izao no holazaiko aminy: Tonga aty amiko ny rahalahiko sy ny ankohonan'ikaky, izay tany amin'ny tany Kanaana.

32 Olona mpiandry ondry izy ireo, fa biby fiompy no fananany, ary efa nentiny avokoa ny ondry sy ny ombiny ary ny fananany rehetra. 33 Koa raha antsoin'i Faraona hianareo, sy anontaniany hoe: Inona no raharahanareo? 34 Dia valio hoe: Biby fiompy no fanananay, izahay mpanomponao, hatramin'ny fahazazanay ka mandrak'ankehitriny; tahaka ny razanay koa. Fa izany no hahazoanareo monina amin'ny tany Gesena, satria fahavetavetana amin'ny Ejipsiana ny mpiandry ondry rehetra.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1114