Ny Jenezy

Toko faha-5

1 Ity no boky misy ny tantaran'i Adama. Tamin'ny naharian'Andriamanitra ny olombelona dia nataony manahaka an'Andriamanitra izy.

2 Lahy sy vavy no nahariany azy; ary notsofiny rano izy, ary nomeny anarana hoe Olombelona, tamin'ny nahariany azy. 3 Telopolo amby zato taona ny andro niainan'i Adama vao nitera-dahy anankiray manahaka azy sy mitovy tarehy aminy, ka nomeny anarana hoe Seta.

4 Ary ny andron'i Adama taorian'ny niterahany an'i Seta dia valon-jato taona, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy izy. 5 Telopolo amby sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Adama, dia maty izy. 6 Dimy amby zato taona ny andro niainan'i Seta vao niteraka an'i Enosy izy.

7 Mbola velona fito amby valon-jato taona Seta taorian'ny niterahany an'i Enosy, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 8 Dimy amby sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Seta, dia maty izy. 9 Sivy folo taona ny andro niainan'i Enosy vao niteraka an'i Kainany izy.

10 Mbola velona dimy ambin'ny folo amby valon-jato taona Enosy taorian'ny niterahany an'i Kainany, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 11 Dimy amby sivin-jato taona ny andro rehetra niainan'i Enosy, dia maty izy. 12 Fitopolo taona ny andro niainan'i Kainany vao niteraka an'i Malaleela izy. 13 Mbola velona efapolo sy valon-jato taona Kainany taorian'ny niterahany an'i Malaleela, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 14 Folo amby sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Kainany, dia maty izy. 15 Dimy amby enim-polo taona ny andro niainan'i Malaleela, vao niteraka an'i Jareda izy.

16 Mbola velona telopolo amby valon-jato taona Malaleela taorian'ny niterahany an'i Jareda, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 17 Dimy amby sivifolo sy valon-jato taona no andro rehetra niainan'i Malaleela, dia maty izy. 18 Roa amby enim-polo amby zato taona ny andro niainan'i Jareda vao niteraka an'i Enaoka izy.

19 Mbola velona telopolo amby valon-jato taona Jareda taorian'ny niterahany an'i Enaoka, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 20 Roa amby enim-polo amby sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Jareda, dia maty izy. 21 Dimy amby enim-polo taona ny andro niainan'i Enaoka vao niteraka an'i Matosalema izy.

22 Mbola nizotra nifanaraka tamin'Andriamanitra telon-jato taona Enaoka, taorian'ny niterahany an'i Matosalema, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 23 Dimy amby enimpolo sy telon-jato taona no andro rehetra niainan'i Enaoka. 24 Nizotra nifanaraka tamin'Andriamanitra Enaoka, dia tsy hita intsony, fa nentin'Andriamanitra izy. 25 Fito amby valopolo amby zato taona ny andro niainan'i Matosalema vao niteraka an'i Lameka izy.

26 Mbola velona roa roa amby valopolo sy fiton-jato taona Matosalema taorian'ny niterahany an'i Lameka, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 27 Sivy amby enim-polo sy sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Matosalema, dia maty izy. 28 Roa amby valopolo amby zato taona ny andro niainan'i Lameka vao niteraka zazalahy anankiray izy,

29 nataony hoe Noe no anarany, fa hoy izy: Ity no hanamaivana antsika amin'ny fahasasarantsika sy amin'ny asa tànana mahasasatra avy amin'ity tany efa voaozon'ny Tompo. 30 Mbola velona dimy amby fitopolo sy fiton-jato taona Lameka taorian'ny niterahany an'i Noe, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 31 Ary fito amby fitopolo sy fiton-jato taona no andro rehetra niainan'i Lameka, dia maty izy. 32 Rahefa diman-jato taona Noe, dia niteraka an'i Sema sy Kama ary Jafeta.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0865