Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Jenezy

Jenezy toko 5
Ny taranak'i Seta zanak'i Adama, hatramin'i Noe.

       1Ity no boky misy ny tantaran'i Adama. Tamin'ny naharian'Andriamanitra ny olombelona dia nataony manahaka an'Andriamanitra izy. 2Lahy sy vavy no nahariany azy; ary notsofiny rano izy, ary nomeny anarana hoe Olombelona, tamin'ny nahariany azy.
       3Telopolo amby zato taona ny andro niainan'i Adama vao nitera-dahy anankiray manahaka azy sy mitovy tarehy aminy, ka nomeny anarana hoe Seta. 4Ary ny andron'i Adama taorian'ny niterahany an'i Seta dia valon-jato taona, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy izy. 5Telopolo amby sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Adama, dia maty izy.
       6Dimy amby zato taona ny andro niainan'i Seta vao niteraka an'i Enosy izy. 7Mbola velona fito amby valon-jato taona Seta taorian'ny niterahany an'i Enosy, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 8Dimy amby sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Seta, dia maty izy.
       9Sivy folo taona ny andro niainan'i Enosy vao niteraka an'i Kainany izy. 10Mbola velona dimy ambin'ny folo amby valon-jato taona Enosy taorian'ny niterahany an'i Kainany, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 11Dimy amby sivin-jato taona ny andro rehetra niainan'i Enosy, dia maty izy. 12Fitopolo taona ny andro niainan'i Kainany vao niteraka an'i Malaleela izy. 13Mbola velona efapolo sy valon-jato taona Kainany taorian'ny niterahany an'i Malaleela, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 14Folo amby sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Kainany, dia maty izy.
       15Dimy amby enim-polo taona ny andro niainan'i Malaleela, vao niteraka an'i Jareda izy. 16Mbola velona telopolo amby valon-jato taona Malaleela taorian'ny niterahany an'i Jareda, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 17Dimy amby sivifolo sy valon-jato taona no andro rehetra niainan'i Malaleela, dia maty izy.
       18Roa amby enim-polo amby zato taona ny andro niainan'i Jareda vao niteraka an'i Enaoka izy. 19Mbola velona telopolo amby valon-jato taona Jareda taorian'ny niterahany an'i Enaoka, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 20Roa amby enim-polo amby sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Jareda, dia maty izy.
       21Dimy amby enim-polo taona ny andro niainan'i Enaoka vao niteraka an'i Matosalema izy. 22Mbola nizotra nifanaraka tamin'Andriamanitra telon-jato taona Enaoka, taorian'ny niterahany an'i Matosalema, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 23Dimy amby enimpolo sy telon-jato taona no andro rehetra niainan'i Enaoka. 24Nizotra nifanaraka tamin'Andriamanitra Enaoka, dia tsy hita intsony, fa nentin'Andriamanitra izy.
       25Fito amby valopolo amby zato taona ny andro niainan'i Matosalema vao niteraka an'i Lameka izy. 26Mbola velona roa roa amby valopolo sy fiton-jato taona Matosalema taorian'ny niterahany an'i Lameka, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 27Sivy amby enim-polo sy sivin-jato taona no andro rehetra niainan'i Matosalema, dia maty izy.
       28Roa amby valopolo amby zato taona ny andro niainan'i Lameka vao niteraka zazalahy anankiray izy, 29nataony hoe Noe no anarany, fa hoy izy: Ity no hanamaivana antsika amin'ny fahasasarantsika sy amin'ny asa t├ánana mahasasatra avy amin'ity tany efa voaozon'ny Tompo. 30Mbola velona dimy amby fitopolo sy fiton-jato taona Lameka taorian'ny niterahany an'i Noe, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy. 31Ary fito amby fitopolo sy fiton-jato taona no andro rehetra niainan'i Lameka, dia maty izy.
       32Rahefa diman-jato taona Noe, dia niteraka an'i Sema sy Kama ary Jafeta. >