Ny Jenezy

Toko faha-6

1 Nony efa niantomboka ho maro ny olona teto ambonin'ny tany ary efa niteraka zazavavy izy,

2 dia hitan'ireo zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olombelona, ka naka vady tamin'izy ireo izy, dia tamin'izay rehetra tiany. 3 Ary hoy Iaveh: Tsy hipetraka mandrakariva ao amin'ny olombelona ny fanahiko; fa nofo fotsiny ihany ny olombelona, ary ho roa-polo amby zato taona no androny. 4 Ary tamin'izany andro izany dia nisy ny rapeton'olona teto ambonin'ny tany, dia rahefa nankamin'ny zanakavavin'ny olombelona ny zanak'Andriamanitra, sy efa nahary zaza taminy. Ary ireny no olo-mahery nalaza hatrizay ela izay. 5 Hitan'ny Tompo fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ary ny ratsy ihany no alehan'ny fisainana rehetra avy amin'ny fony isan'andro.

6 Ka nanenina Iaveh tamin'ny nahariany ny olombelona tambonin'ny tany; ary nalahelo tao am-pony izy, 7 ka hoy izy hoe: Haringako tsy ho eo ambonin'ny tany ny olombelona nohariko, hatramin'ny olombelona ka hatramin'ny biby fiompy, ny biby mikisaka sy ny voro-manidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. 8 Noe kosa anefa dia nahita fitia teo imason'ny Tompo. 9 Izao no tantaran'i Noe: Lehilahy marina Noe, nanao ny rariny teo amin'ny olona niara-belona taminy, nizotra nifanaraka tamin'Andriamanitra Noe.

10 Niteraka telo mirahalahy izy, dia Sema sy Kama ary Jafeta. 11 Ary tamin'izay nihasimba teo anatrehan'Andriamanitra ny tany, sy nihafeno faharatsiana.

12 Nijery ny tany Andriamanitra ka indro, efa simba izy, fa samy efa nanimba ny làlany tambonin'ny tany avokoa ny nofo rehetra. 13 Ka hoy Andriamanitra tamin'i Noe: Efa mby eto anatrehako ny fara fiafaran'ny nofo rehetra, fa feno haratsiana ny tany noho izy ireo, ka haringako izy mbamin'ny tany.

14 Ary hianao, manaova sambo fiara amin'ny hazo misy dity; asio efitrefitra izy, ary hosory ditin-tany ny atiny sy ivelany. 15 Toy izao no hanaovanao azy: Telon-jato hakiho no ho lavan'ny sambo fiara; dimam-polo hakiho no sakany ary telo-polo hakiho no hahavony. 16 Asio elanelany iray hakiho tsy voatampina eo ambanin'ny tafo; ary varavarana iray amin'ny lafin'ny sambo fiara; ka asio rihana misy efitra voalohany, faharoa sy fahatelo. 17 Ary izaho hahatonga ny safo-drano hanafotra ny tany, mba handringana ny nofo rehetra manam-pofon'aina eo ambanin'ny lanitra; ho levona izay rehetra ety ambonin'ny tany. 18 Fa hanao fanekem-pihavanana aminao kosa aho, ary hiditra ao an-tsambo fiara hianao sy ny zanakao, ny vadinao sy ny vinantovavinao. 19 Ny zava-manana aina rehetra, ny nofo rehetra, dia hampidirinao roa avy isan-karazany ho ao an-tsambo fiara, mba ho voatahiry velon'aina izy sy hianao: ho lahy iray sy vavy iray avy ireo. 20 Vorona isan-karazany, biby fiompy isan-karazany, biby mikisaka amin'ny tany isan-karazany no ho avy eo aminao, roa isan-karazany avy, mba hotahirizinao velon'aina. 21 Ary hianao kosa, itondray avokoa rahefa mety ho zava-pihinana, angony ho fitaovana, mba hisy hataonao sy izy ireo fihinana. 22 Nanomboka nanao izany Noe: notanterahiny daholo izay rehetra nasain'Andriamanitra nataony.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0861