Bokin'i Jeremia

Toko voalohany

1 Tenin'i Jeremia, zanak'i Helkiasy, iray amin'ireo mpisorona any Anatota, amin'ny tanin'i Benjamina.

2 Natao taminy ny tenin'ny Tompo tamin'ny andron'i Josiasa, zanak'i Amona, mpanjakan'i Jodà, tamin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakany; 3 sy tamin'ny andron'i Joakima, zanak'i Josiasa mpanjakan'i Jodà, hatramin'ny faran'ny taona faharaika ambin'ny folo, nanjakan'i Sedesiasa zanak'i Josiasa, mpanjakan'i Jodà, hatramin'ny nambaboana an'i Jerosalema, tamin'ny volana fahadimy. 4 Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe:

5 Efa fantatro talohan'ny namoronana anao tao am-bohoka hianao, ary raha mbola tsy naloaky ny kibon-dreninao hianao, dia efa nohamariniko; notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena.

6 Dia hoy aho: Indrisy, Iaveh Tompo ô, tsy mahay miteny aho fa zaza.

7 Fa hoy Iaveh tamiko: Aza manao hoe: Zaza aho, fa handeha ho any amin'izay rehetra anirahako anao hianao, ary hilaza izay rehetra handidiako anao.

8 Aza manana izay tahotra akory hianao eo anatrehan'izy ireo, fa momba anao hamonjy anao aho, - teny marin'ny Tompo!

9 Dia naninjitra ny tànany Iaveh, ka nanendry ny vavako, ary hoy Iaveh tamiko: Indro ataoko eo am-bavanao ny teniko;

10 ary indro aho anio manendry anao, ho eo amin'ny firenena amam-panjakana, hanongotra sy hanjera, hamery sy handrava, hamboly sy hanorina.

11 Dia izao no tenin'ny Tompo natao tamiko: Inona no hitanao, ry Jeremia? ary hoy aho: Mahita rantsan'ny amandie aho.

12 Ka hoy Iaveh tamiko: Nahita tsara hianao, fa mahatsiaro ny teniko aho, hanatanterahako azy.

13 Dia tonga tamiko fanindroany ny tenin'ny Tompo nanao hoe: Inona no hitanao? Ary hoy aho: Mahita vilany mangotraka aho; ary avy any amin'ny lafiny avaratra no hiaviany.

14 Ka hoy Iaveh tamiko: Avy any avaratra no hiroatan'ny loza hanjo ny mponina rehetra amin'ny tany.

15 Fa inty aho miantso ny fianakaviana rehetra amin'ny fanjakana any avaratra, - teny marin'ny Tompo. Ka ho avy izy, ary samy hametraka ny seza fiandrianany eo am-pidiran'ny vavahadin'i Jerosalema, eo anoloan'ny mandany rehetra manodidina, ary eo anoloan'ny tanànan'i Jodà rehetra.

16 Dia hamoaka ny didim-pitsarana hanameloka azy ireo aho, noho ny haratsiany rehetra, fa nandao ahy izy ireo, dia nanolotra emboka tamin'andriamani-kafa, ary nivavaka tamin'ny asan-tànany.

17 Fa hianao kosa: misikìna, mitsangàna ary lazao aminy izay rehetra handidiako anao. Aza mangovitra eo anatrehany, fandrao ataoko mangovitra eo anatrehany hianao. 18 Indro aho anio manao anao ho tanàna mimanda, andry vy ary manda varahana, eo anatrehan'ny tany rehetra, eo anatrehan'ny mpanjakan'i Jodà, sy ny mpanapaka eo aminy, eo anatrehan'ny mpisorony, eo anatrehan'ny vahoakany.

19 Hiady aminao izy ireo, nefa tsy hahefa na inona na inona aminao, satria momba anao aho, hamonjy anao aho; - teny marin'ny Tompo.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0389