Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 10
Iaveh sy ny sampy - Mihaiky fa mendrika ho sazina Jerosalema.

       1Henoy ny teny lazain'ny Tompo aminareo, ry taranak'Israely: Izao no lazain'ny Tompo:
       2Aza mianatra ny làlan'ny firenena,
ary aza mety matahotra izay famantarana eny an-danitra,
toy ny atahoran'ny firenena azy.
       3Fa zava-poana ny fanaon'ny firenena;
hazo nokapaina tany an'ala,
taozavatra nataon'ny tànan'ny mpisokitra, sary tamin'ny fandraka,
       4ka ravahana amin'ny volafotsy sy volamena.
Homboana amin'ny fantsika, velezina amin'ny tantànana izany
mba tsy hihetsiketsika,
       5Sahala amin'ny andro voavaofy tamin'ny milina fandrafetana ireny andriamanitra ireny
ka entin'ny olona, fa tsy afa-mandeha.
Aza matahotra an'ireny, fa tsy mahay manisy ratsy izy;
ary indrindra koa tsy mahay manisy soa.
       6Tsy misy toa anao Iaveh ô;
lehibe hianao,
ary lehibe amin-kery ny anaranao.
       7Zovy no tsy hatahotra anao;
ry mpanjakan'ny firenena ô,
hianao tsy maintsy atahorana.
Fa amin'ny hendry rehetra eo amin'ny firenena,
sy eo amin'ny fanjakany rehetra,
tsy misy tahaka anao.
       8Adala sy kentrina avokoa izy rehetra;
fampianaran-java-poana; dia hazo!
       9Volafotsy voatefy avy any Tarsisa,
volamena avy any Ofaza;
asan'ny mpisokitra sary, asan-tànan'ny mpanefy volamena!
Tafina jaky volomparasy sy mena izany;
asan-tànan'ny mpahay zavatra avokoa izy ireny.
       10Fa Iaveh kosa dia tena Andriamanitra tokoa;
izy dia Andriamanitra velona,
sy Mpanjaka mandrakizay;
ny tany mihorohoro amin'ny fahatezerany;
ary ny firenena tsy mahatanty ny fahavinirany.
       11Izao no holazainareo amin'ireny:
Ireo andriamanitra tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany,
dia hofongorana eto an-tany sy aty ambanin'ny lanitra.
       12Fa izy no nanao ny tany tamin'ny heriny;
nampiorina izao tontolo izao, tamin'ny fahendreny;
ary namelatra ny lanitra tamin'ny fahaizany.
       13Raha miteny izy, dia miangona eny an-danitra ny rano;
mampiakatra ny rahona, avy any amin'ny faran'ny tany;
mampanjelatra ny helatra izay ihavian'ny ranonorana mivatravatra;
ary mamoaka ny rivotra avy ao amin'ny fatahirizany.
       14Kentrina avokoa ny olona na iza na iza, sady very hevitra;
menatra noho ny amin'ny sampiny koa ny mpanao azy,
fa fitaka foana ny sary anidina nataony,
tsy manam-pofon'aina akory ireny.
       15Zava-poana sy asa famitahana ireny;
ho levona izy amin'ny andro famaliana azy ireo.
       16Tsy mba toy izany ny anjaran'i Jakoba;
fa Izy dia ilay namorona an'izao rehetra izao;
ary Israely no firenena lovany;
Iaveh'ny tafika no anarany.
       17Angony ny entanao amin'ny tany,
ry ilay afahirano!
       18Fa izao no lazain'ny Tompo:
Indro hatsipiko lavitra amin'izao
ny mponina amin'ny tany,
hotereko mafy izy,
mba ho tratry ny fahavalo.
       19Loza ho ahy noho ny fahamanganako:
manaintaina ny feriko;
nefa hoy aho:
Eny, anjara fahoriako izao, ka hozakaiko.
       20Ny laiko rava;
ny kofehindaiko, tapaka avokoa;
ny zanako nandao ahy, tsy misy intsony izy ireo;
tsy misy olona intsony, hanangana indray ny laiko,
sy hanorina indray ny tranolaiko.
       21Indrisy, kentrina ireo mpiandry ondry;
tsy nitady an'ny Tompo izy;
koa tsy nambinina akory izy,
dia naely avokoa ny biby andrasany.
       22Misy tsaho sy siosion-teny! Injany tamy izy,
misy tabataba be avy any amin'ny tany avaratra,
hanova ny tanànan'i Jodà ho efitra,
sy fieren'amboadia!
       23Fantatro ry Iaveh ô,
fa tsy ny olombelona no tompon'ny làlany,
tsy mba an'ny olona mandeha, ny manitsy ny diany.
       24Iaveh ô, faizo aho, nefa aoka ho ara-drariny,
fa tsy ho araka ny hatezeranao,
ka ataonao zary tsinontsinona aho.
       25Ny firenena tsy mahalala anao no rotsahy ny fahatezeranao,
dia ny vahoaka tsy miantso ny anaranao;
fa nolaniany Jakoba dia nolaniany,
vitainy izy, ary ny fonenany ravany! >