Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 43
Ny nankanesan'ny Jody any Ejipta - Faminaniana momba ny hahalasanan'i Nabokodonozora ny tany Ejipta.

       1Nony tapitra voalazan'i Jeremia tamin'ny vahoaka rehetra avokoa ny tenin'ny Tompo Andriamaniny, ireo teny rehetra nanirahan'ny Tompo Andriamaniny azy ho aminy, 2dia niteny Azariasa zanak'i Osaiasa, sy Johanana, zanak'i Karea, mbamin'ireo lehilahy mpiavonavona rehetra, ka nanao tamin'i Jeremia hoe: Milaza lainga hianao; Iaveh Andriamanitsika tsy naniraka anao hilaza aminay hoe: Aza miditra any Ejipta mba hitoetra ao. 3Fa Baròka, zanak'i Neriàsa, no nanome fo anao, mba hanolotra anay ho eo an-tànan'ny Kaldeana, hahafaty anay sy hahalasan-ko babo anay any Babilona. 4Ka dia tsy nihaino ny feon'ny Tompo nandidy azy hitoetra amin'ny tanin'i Jodà, Johanana, zanak'i Karea, sy ny mpifehy miaramila rehetra mbamin'ny vahoaka rehetra. 5Fa nentin'i Johanana, zanak'i Karea, mbamin'ireo mpifehy miaramila rehetra ihany ny sisan'i Jodà rehetra, ireo izay efa niverina avy any amin'ny firenena rehetra nielezany, honina eo amin'ny tanin'i Jodà, 6ny lehilahy, ny zaza amam-behivavy, ny zanakavavin'ny mpanjaka, mbamin'ny olona rehetra, navelan'i Nabozardana lehiben'ny mpiambina niaraka tamin'i Godoliasa, zanak'i Ahikama, zanak'i Safàna, ary koa Jeremia mpaminany, mbamin'i Baròka, zanak'i Neriàsa. 7Niditra tany amin'ny tany Ejipta izy ireo, dia tonga hatrany Tafnesa, fa tsy nihaino ny feon'ny Tompo.
       8Ary tonga tamin'i Jeremia tao Tafnesa ny tenin'ny Tompo nanao hoe: 9Mitondrà vato lehibe eny an-tànanao, ka afeno eo anatrehan'ny lehilahy amin'i Jodà, ataovy ao anaty simenitra eo amin'ny ngorodona taila, izay anoloan'ny tranon'i Faraona, ao Tafnesa; 10dia lazao amin'izy ireo hoe: Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Indro aho haniraka haka an'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona mpanompoko, sy hametraka ny seza fiandrianany eo ambonin'ireto vato nafeniko ireto; ary izy hamelatra ny karipetrany eo ambonin'ireo. 11Ho avy izy, ka hamely ny tany Ejipta; ka izay ho amin'ny fahafatesana, matesa; izay ho amin'ny fahababoana, baboy; izay ho amin'ny sabatra, alavoin-tsabatra. 12Handrehitra afo ao amin'ny tranon'ireo andriamanitr'i Ejipta aho, ka hodorany izany, ary heontiny babo ireo andriamanitra ireo; ary hihodidinany hoatra ny hihodidinan'ny mpiandry ondry ny lambany ny tany Ejipta, vao hiala eo amim-piadanana izy. 13Ireo tsangam-bato ao an-tranon'ny Masoandro, eo amin'ny tany Ejipta, hotorotoroiny, ary ireo tranon'ny andriamanitr'i Ejipta hodorany. >