Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jeremia

Jeremia toko 47
Ny Filistina.

       1Tenin'ny Tompo, tonga tamin'i Jeremia mpanimany, ny amin'ny Filistina, fony Faraona tsy mbola namely an'i Gazà.
       2Izao no lazain'ny Tompo:

Indro, misy rano be misondrotra avy any avaratra;
dia tonga sahala amin'ny renirano maria tondraka,
ka hanafotra ny tany mbamin'izay rehetra ao aminy,
na ny tanàna, na ny mponina.
Mihorakoraka ny lehilahy,
ary midradradradra avokoa ny mponina amin'ny tany.
       3Rahefa re ny fikatraoky ny tongo-tsoavaliny,
sy ny firodorodon'ny kalesany aman-tabataban'ny kodiarany:
tsy miherika izay zanany intsony ny rainy,
fa efa miraviravy tànana fatratra ny olona.
       4Izany dia noho ny fahatongavan'ny andro
handringanana ny Filistina rehetra;
handripahana an'izay sisa amin'ny mpikambana
amin'i Tira sy Sidona;
fa horavan'ny Tompo ny Filistina,
izay sisa amin'ny nosy Kaftora.
       5Tonga mangadihady loha Gaza;
levona Askalona,
mbamin'ny lohasaha manodidina azy.
Mandra-pahoviana hianao no mbola hiteti-tena ihany?
       6Indrisy, ry sabatry ny Tompo,
mandra-pahoviana no tsy hanam-pitsaharana hianao?
Midìra indray ao amin'ny tranonao,
miatoa ary mandria!
       7Hataonao ahoana moa no fitsahatra,
fa nomen'ny Tompo didy hianao?
Mankany Askalona sy any amoron-dranomasina
no itarihany azy. >