Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

Joany toko 11, 45-56,
<45Ary maro tamin'ny Jody izay tonga tao amin'i Maria sy Marta sy nahita ny nataon'i Jesoa no nino azy.
       46Fa ny sasany tamin'izy ireo kosa dia lasa nankany amin'ny Farisiana, ka nilaza taminy izay nataon'i Jesoa. 47Dia namory ny mpanolo-tsaina ny lehiben'ny mpisorona sy ny Farisiana ka nanao hoe: Inona ity ataontsika, fa manao fahagagana maro iny Lehilahy iny? 48Raha avelantsika hanao ihany izy, dia hino azy ny olona rehetra, ka ho avy ny Romana dia haka ny tan├ánantsika sy ny firenentsika. 49Dia hoy ny anankiray tamin'izy ireo atao hoe Kaifa, izay lehiben'ny mpisorona tamin'izany taona izany: Tsy mahalala na inona na inona hianareo, 50na tsy mihevitra akory fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray, mba tsy ho rava ny firenena manontolo. 51Tsy avy aminy anefa no nitenenany an'izany, fa noho izy lehiben'ny mpisorona tamin'izay taona izay, dia naminany izy fa ho faty ho an'ny firenena Jesoa, 52ary tsy ho an'ny firenena ihany, fa mba hamory ny zanak'Andriamanitra izay efa niely koa ho antokony iray. 53Hatramin'izany andro izany dia nikendry izay hahafaty azy izy ireo.
       54Koa tsy nandeha am-pahibemaso tany amin'ny Jody intsony Jesoa, fa niala teo nankany amin'ny tany akaikin'ny efitra, ho any an-tan├ána atao hoe Efrema, dia nitoetra tany izy mbamin'ny mpianany. 55Efa akaiky ny Pakan'ny Jody tamin'izay ka maro ny olona avy tamin'izany tany izany no niakatra tany Jerosalema alohan'ny Paka, mba handio tena. 56Dia nitady an'i Jesoa izy ireo ka nifampilaza tao anatin'ny tempoly hoe: Ahoana no hevitrareo, dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve izy? Ny lehiben'ny mpisorona sy ny Farisiana tamin'izany efa nandidy fa izay mahita ny itoerany dia tsy maintsy milaza, mba hisamborana azy. >