Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

Joany toko 4, 43-54

       <43Nony afaka ny indroa andro, dia niala tao izy ka nankany Galilea. 44Fa araka ny efa voalazany dia tsy misy mpaminany hajaina amin'ny taniny. 45Ary nony tonga tany Galilea izy, dia noraisin'ny Galileana, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro fety, fa tany koa izy ireo tamin'ny fety.
       46Dia nankany Kanà any Galilea indray izy, tany amin'ilay nanovàny ny rano ho divay. Ary nisy kosa manamboninahitra anankiray nanan-janakalahy narary tany Kafarnaoma, 47ka nony reny fa hoe tonga avy any Jodea ao Galilea Jesoa, dia nanatona azy izy ka nangataka azy hidina hanasitrana ny zanany efa ho faty. 48Fa hoy Jesoa taminy: Raha tsy mahita famantarana sy fahagagana hianareo, dia tsy mba mety mino; 49ka hoy ilay manamboninahitra taminy: Andeha re, Tompoko dieny mbola tsy maty ny zanako. 50Dia hoy Jesoa taminy: Modia, fa velona ny zanakao. Ary nino ny teny nolazain'i Jesoa taminy izy ka lasa nody. 51Nony nandeha izy, dia notsenain'ny ankiziny, ka nilazany fa velona ny zanany. 52Ary nanontaniany azy ireo ny ora nahasitranany ka hoy ireo taminy: Omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy. 53Dia fantatry ny rainy, fa tamin'izany ora izany indrindra no nilazan'i Jesoa taminy hoe: Velona ny zanakao, ka nino izy sy ny mpianakaviny rehetra. 54Izany no fahagagana faharoa nataon'i Jesoa, rahefa tonga tany Galilea avy tany Jodea izy. >