Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Joany

Joany toko 7, 40-53,

       <40Nony nandre ireo teny ireo ny vahoaka, ny sasany nanao hoe: Ity tokoa no ilay Mpaminany; 41ny sasany manao hoe: Ity no Kristy; fa hoy kosa ny sasany: Fa angaha avy any Galilea no ihavian'ny Kristy? 42Tsy voalazan'ny Soratra Masina va fa avy amin'ny taranak'i Davida, sy avy amin'ny tanàna Betlehema nitoeran'i Davida no hihavian'ny Kristy? 43Koa nisara-tsaina ny aminy be ihany ny vahoaka. 44Ny sasany tamin'izy ireo aza nitady hisambotra azy; saingy tsy nisy sahy nitàna azy.
       45Dia niverina tany amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny Farisiana ny miaramila, ka nilazan'ireo hoe: Ahoana no tsy nitondranareo azy? 46Fa hoy ny navalin'ny miaramila: Tsy mbola nisy olona niteny tahaka iny Lehilahy iny. 47Dia hoy ny Farisiana tamin'ireo: Hianareo koa angaha voasolokiny? 48Jereo ange raha mba misy loholona na Farisiana iray akory nino azy? 49Ary raha izay vahoaka foana tsy mahalala ny Lalàna akory, dia olona voaozona ireny. 50Dia Nikodema ilay nanatona an'i Jesoa nony alina sy anisan'izy ireo, no nanao taminy hoe: 51Moa ny Lalàntsika va manameloka olona raha tsy efa re aloha ny teniny, ka fantatra koa izay nataony? 52Fa namaly izy ireo ka nanao taminy hoe: Hianao koa ve avy any Galilea? Diniho dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany avy any Galilea. 53Dia samy lasa nody ho any antranony avy izy ireo. >