Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 10
Moa faly mikapoka ny tsy manan-tsiny va Andriamanitra? - Homeny andro hiainany kely anie Joba alohan'ny hahafatesany.

       1Sasatry ny miaina ny fanahiko,
havelako hijojojojo ny fitarainako,
hiteny amim-pahorian'ny foko aho.
       2Hoy aho amin'Andriamanitra: Aza manameloka ahy,
ampahalalao izay antony ilanao akisa aho.
       3Sa dia mahafaly anao ny mampahory,
sy hamay ny asan'ny tananao;
ka hampamirapiratra ny fanambinanao eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy?
       4Manana maso-nofo va hianao,
sa mijery toy ny fijerin'olombelona?
       5Toy ny andron'olombelona va ny andronao,
sa toy ny taonan'ny mety maty ny taonanao,
       6no dia karohinao ny fahadisoako,
no dia henjehinao ny fahotako,
       7na dia fantatrao aza fa tsy meloka aho,
sady tsy misy mahafaka ahy amin'ny tananao akory koa?
       8Tananao no namorona ahy sy namolavola ahy,
izaho manontolo, ka tadiavinao ho levonina indray aho ity!
       9Tsarovy fa novolavolainao toy ny tanimanga aho;
ary haverinao ho amin'ny vovoka indray aho ity!
       10Moa tsy naidinao toy ny ronono aho,
ary nampandrinao toy ny ranomandry?
       11Notafianao hoditra ama-nofo aho,
ary norarinao taolana aman-kozatra.
       12Nomenao aina amam-panambinana aho,
ary noravanao tamin'ny fiahianao ny aiko.
       13Kanjo izao no nafeninao tao am-ponao:
hitako tsara izao izay nokendrenao:
       14Raha manota aho, dia mitsikilo ahy hianao,
ary tsy mamela ny hadisoako hianao.
       15Meloka moa aho, dia loza ho ahy;
Marina indray aho tsy sahy miandrandra akory;
fa safo-kenatra aho, mahita ity fahoriako.
       16Raha mba mitraka aho, enjehinao toy ny fanaon'ny liona,
dia foteranao ampijaliana lozan-tany indray.
       17Manangam-bavolombelona vaovao hamely ahy indray hianao;
dia ataonao avo sasaka ny fisafoakanao amiko,
tafika mifandimby no mandroso hamely ahy.
       18Nahoana no dia namoaka ahy tao am-bohoka hianao?
dia maty eo aho, tsy ho nisy maso nahita ahy.
       19Ka ho toy ny tsy hary akory aho,
fa vao avy any an-kibon-dreny dia ho nentina tany am-pasana.
       20Tsy vitsy foana va ny androko? Aoka havelany aho!
aoka hihemotra izy, dia haka aina kely aho,
       21alohan'ny hahalasanako tsy hiverina intsony,
ho any amin'ny tanin'ny aizina aman'aloky ny fahafatesana,
       22tany manjombona sy maizimaizin-dava,
anjakan'ny fikorontanana aman'aloky ny fahafatesana
sy itovian'ny fahazavana amin'ny alim-pito. >