Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 11
Lahatenin'i Sofara: Raha ambaran'Andriamanitra ny fahotan'i Joba dia tsy mifandanja aminy izao sazy mihatra izao - Aoka hanenina izy dia ho voavonjy.

       1Dia niteny Sofara avy any Naama, ka nanao hoe:
       2Tsy hisy valiny va ny teny maro be,
ary ny basivava ve no hanana ny marina?
       3Izay bedibedinao va no hampangina ny olona?
Haniratsira ve hianao, ka dia tsy hisy handresy lahatra anao e?
       4Hoy hianao tamin'Andriamanitra: Ny fisainako no marina,
ary tsy manan-tsiny eo anatrehanao aho.
       5Endrey, raha mety miteny Andriamanitra,
ka hiloa-bava hamaly anao,
       6raha ambarany anao ny zava-miafina ao amin'ny fahendreny
mbamin'ny safeliky ny hevitra kendreny izay voatakona,
dia ho hitanao fa misy hadinony ny helokao.
       7Mihambo hanakatra ny halalinan'Andriamanitra va hianao,
sy hahatratra ny fahalavorarian'ny Tsitoha?
       8Avo tahaka ny lanitra izany, ka hataonao ahoana?
lalina noho ny fonenan'ny maty izany, ka inona no ho fantatrao?
       9Ny fandrefesana azy lava noho ny tany,
malalaka noho ny ranomasina.
       10Raha miantoraka amin'ny meloka izy, sy misambotra azy,
raha mamory ny mpitsara: zovy moa no hahatohitra izany?
       11Fa fantany ny olon-dratsy:
hitany ny haratsiana, raha mbola tsy miahy ny ho hita izy ity.
       12Amin'ny fandinihana izany, na ny adala aza hahazo hevitra,
na ny zanak'ampondra dia aza, ho tonga manan-tsaina.
       13Fa hianao kosa, raha mitondra ny fonao ho amin'Andriamanitra
mananty tanan-droa miandrandra azy,
       14raha manary lavitra ny hadisoanao izay eo an-tananao,
ary tsy mampitoetra ny tsy fahamarinana eo an-dainao,
       15dia hatrakanao tsy manan-tsiny ny handrinao;
tsy hangozohozo na hanan-tahotra intsony hianao.
       16Hohadinoinao amin'izay ny fahorianao,
ho toy ny rano nandalo no hahatsiarovanao azy.
       17Ny ho avy hiposaka aminao mamirapiratra toy ny mitataovovonana,
ny maizina hiova hanjary mazava atsinanana.
       18Ho feno toky hianao, ary tsy ho foana ny fanantenanao;
hijery ny manodidina anao hianao, dia handry tsy amin'ahiahy.
       19Handry fehizay hianao, ka tsy hisy mpanabataba,
ary maro no hanafosafo ny tavanao.
       20Fa ny mason'ny ratsy fanahy kosa hihalevona,
tsy misy hialofany;
toy ny fofon'ain'ny miala aina ny fanantenany. >