Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 17
Tsy mety momba ny ratsy fanahy Andriamanitra - Ny ho faty no anjara tsy azo idifiana.

       1Efa mihareraka ny fofon'aiko,
efa milopilopy ny androko;
ny fasana sisa mba ho ahy.
       2Voahodidina maneso aho,
misokatra ny masoko eo afovoan'ny fanevatevany ahy.
       3Ry Andriamanitra o, aoka ny tenanao ihany no hiantoka ahy aminao,
fa iza indray moa no hety hitehaka ny tanako?
       4Ny fony efa nohidianao tsy handray ny fahendrena,
ka aza avelanao hisandratra ireo.
       5Misy miantso ny sakaizany hiara-kizara aminy
nony efa mihareraka ny mason'ny zanany.
       6Efa nataony ho fihomehezan'ny firenena aho;
ilay olona fandrora amin'ny tavany aho.
       7Voasaron'ny alahelo ny masoko,
hoatra ny aloka sisa ny rantsam-batako rehetra.
       8Talanjona amin'izany ny olona mahitsy fo;
ary tezitra amin'ny tsy mivavaka ny tsy manan-tsiny.
       9Ny olo-marina anefa mifikitra mafy amin'ny lalany
ary izay madio tanana miezaka amin-kerim-po tokoa.
       10Fa avia indray ary hianareo rehetra, avia;
dia tsy hahita olon-kendry iray aminareo va aho?
       11Lany ity ny androko, foana ny hevitra voakasako;
dia ireo hevitra mba nolalaiko indrindra.
       12Ny alina ataony ho andro,
eo anatrehan'ny aizina, lazainy ho efa akaiky ny fahazavana;
       13Na dia tsy miandry aza aho, ny seoly no fonenako;
ao amin'ny aizina no namelarako ny fandriako.
       14Hoy aho tamin'ny fasana: Raiko hianao;
ary tamin'ny kankana: Reniko sy anabaviko hianareo.
       15Nankaiza ny fanantenako:
Iza no afa-kahita ny fanantenako?
       16Nidina any am-bavahadin'ny seoly izy;
raha mba mahita fitsaharana ahay mantsy, any amin'ny vovoka! >