Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 18
Lahatenin'i Baldada: Maniny an'i Joba izy - Faharavan'ny ratsy fanahy - Tsy hanam-paramandimby izy.

       1Dia niteny Baldada avy any Sohe, ka nanao hoe:
       2Rahoviana ihany vao hotaperinao izany teny izany?
Manana saina aloha hianao vao miresaka isika.
       3Nahoana hianao no dia mihevitra anay ho biby foana,
fa ataonao ho donana velona eo imasonao va izahay?
       4Hianao izay mamiravira tena amin'ny hatezerana indray,
noho ny aminao ve, dia tianao ho lao ny tany,
ary hafindra toerana ny vatolampy?
       5Eny, ny ratsy fanahy dia ho faty ny fanilony,
tsy hazava intsony ny afo eo am-patany.
       6Hanjomba ny andro eo an-dainy,
ho faty ny jirony eo amboniny.
       7Izy efa mafy famindra dia ho voatery ny diany,
hafainganin'ny saim-pantany ny fahalavoany.
       8Afatratry ny tongony amin'ny harato izy;
mandia fandrika izy.
       9Azon'ny fandrika ny ombalahitongony,
voatanan'ny tadivavarana izy.
       10Ny fandrika harato miafina ao ambanin'ny tany hahavoa azy,
ary longoa mitoto-bozaka no eny an-dalan-kalehany.
       11Manodidina azy hatraiza hatraiza ny fampitahorana,
sady manenjika azy hatrany hatrany.
       12Ny mosary dia anjara saziny,
ary ny faharinganana dia vonon-ko amin'izay hahalavoany.
       13Lany ny hoditry ny rantsam-batany;
lanin'ny lahimatoan'ny fahafatesana ny rantsam-batany.
       14Tsoahana izy hiala ao an-dainy, izay nitokiany handriana fehizay,
ka tarihina ho any amin'ilay Mpanjakan'ny fampitahorana.
       15Tsy misy monina eo an-dainy ny ankohonany;
nofafazana solfara ny fonenany.
       16Ao ambany izy, maim-paka,
eo ambony kosa tapa-drantsana.
       17Ny fahatsiarovana azy, foana amin'ny tany;
efa very anarana amin'ny faritany izy.
       18Roahina hiala amin'ny mazava izy, ho ao amin'ny maizina,
ary esorina hiala amin'izao tontolo izao.
       19Tsy mamela fara aman-dimby amin'ny fokony izy;
ary tsy misy velona ny ao amin'ny fonenany.
       20Ny firenena Andrefana, talanjona amin'ny faharavany;
ny Tatsinanana koa raiki-tahotra amin'izany.
       21Toy izany no fonenan'ny tsy mivavaka;
toy izany no fitoeran'ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra. >