Bokin'i Joba

Toko faha-23

1 Dia niteny Joba ka nanao hoe:

2 Eny mangidy anio ny fitarainako, nefa mbola tampenan'ny tanako aza ny fitolokoko.

3 Ah, raha mba misy mantsy hampahafantatra ahy izay hahitako azy, sy hahatongavako hatrany amin'ny seza fiandrianany!

4 Dia halahatro eo anatrehany ny momba ahy, ary hofenoiko teny fanamarinana ny vavako!

5 Ho fantatro izay hevitra mety hoentiny hanohitra ahy, ary ho hitako izay mba mety holazainy amiko.

6 Ny haben'ny fahefany ve no hoentiny manda ahy? Tsy ho sitrany ve ny manipy maso amiko ahay?

7 Amin'izay dia hifandahatra aminy ny olo-marina, ka dia handeha aho efa voavelan'ny mpitsara ahy ho afa-mandrakizay.

8 Kanjo miantsinanana aho, tsy any izy, miankandrefana indray, tsy tazako izy.

9 Manan-draharaha any avaratra izy, tsy hitako, miafina any atsimo, tsy haiko tsinjovina.

10 Fantany anefa ny lalana falehako; raha mizaha toetra ahy izy, dia hivoaka madio toy ny volamena aho.

11 Fa nandia ny dian-tongony mandrakariva ny tongotro; nizotra tsy mivily teo amin'ny lalany aho.

12 Tsy nivily niala teo amin'ny didin'ny vavany aho, ary ny sitra-poko nofolahiko nampanekeko ny didin'ny molony.

13 Manana ny heviny anefa izy; ka iza no hampiova azy amin'izay? Izay iriny dia tanterahiny avokoa.

14 Hotanterahiny ary izay efa notendreny ho ahy; ary tsy vitsy ny hevitra toy izany ao aminy.

15 Izany no mampitebiteby ahy eo anatrehany; rahefa mihevitra izany aho, dia matahotra azy.

16 Mandreraka ny foko Andriamanitra; mameno tahotra ahy ny Tsitoha.

17 Fa tsy mba ny aizina no mihinana ahy, na ny alina no manarona ny tavako.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1623