Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 26
Ny navalin'i Joba - Filazana ny fahefana amam-pahendren'Andriamanitra.

       1Dia niteny Joba ka nanao hoe:
       2Akory ity fahaizanao manohana ny osa,
sy mamonjy ny tanana reraka!
       3Endrey izato fanoronao ny tsy mahalala,
sy izato habetsahan'ny fahendrena asehonao!
       4Iza moa no ilazanao teny?
ary avy amin'iza ny fanahy mivoaka ny vavanao?
       5Eo anatrehan'Andriamanitra ny matoatoa mihararetra,
any ambanin'ny rano mbamin'ny mponina any.
       6Ny seoly mihanjahanja eo anatrehany,
ary ny hantsana tsy misy rakony.
       7Izy no mamelatra ny avaratra eo ambonin'ny habakabaka babangoana,
manantona ny tany eo ambonin'ny tsinontsinona;
       8mampihiboka ny rano eo amin'ny rahony;
kanefa tsy mitriatra noho ny havesaran'izany ny rahona.
       9Manarona ny tavan'ny seza fiandrianany izy,
ka rahona no velariny eo amboniny.
       10Nasiany faritra manodidina eny ambonin'ny rano,
eo amin'ny fisarahan'ny mazava sy ny maizina.
       11Mihozongozozna ny andrin'ny lanitra,
sady ankona amin'ny teny mafy ataony.
       12Ny heriny no anaingany ny ranomasina,
ny fahendreny no anorotoroany ny avonavona.
       13Ny fofon'ainy no anjarian'ny lanitra ho madio,
ary ny tanany no nanao ny menarana mpandositra.
       14Izany no sisintsisin'ny lalany,
fimenomenonana malefaka mba rentsika,
fa raha ny fikotrokotroky ny heriny, iza no mahahaino izany? >