Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 28
Fikarohana ny fahendrena.

       1Misy toerana ihadiam-bolafotsy,
misy toerana fanadiovam-bolamena.
       2Ny vy alaina avy amin'ny tany;
ny vato arendrika hahazoana varahina.
       3Mampisava ny aizina ny olona,
hatrany anatin'ny hantsana izy no mikaroka
ny vato miafina ao amin'ny aizina sy ny aloky ny fahafatesana.
       4Mihady lalana izy lavitry ny tany onenana,
tsy fantatry ny tongotry ny velona;
tafahantona mitsingevaheva lavitry ny olombelona.
       5Ny tany ihavian'ny hanina,
voakorontana aty toa voan'ny afo.
       6Ny vatony no itoeran'ny safira,
sy ahitana vovo-bolamena.
       7Ny vorom-pihaza tsy mahita ny lalana any,
ny masom-papango tsy mahatazana azy;
       8ny biby dia tsy nandia izany,
ny liona koa tsy nandalo tany na oviana na oviana.
       9Ny olombelona maninji-tanana amin'ny vatomainty,
manozongozona ny tendrombohitra hatramin'ny fotony;
       10mandavaka lalana anatin'ny valolampy;
tsy misy zava-tsarobidy tsy hitan'ny masony.
       11Mahay manampina ny rano mananika izy,
ary mitondra ny miafina rehetra ho eo amin'ny mazava.
       12Fa aiza kosa no ahitana ny Fahendrena?
Aiza no fitoeran'ny Fahalalana?
       13Ny olombelona tsy mahay manombana azy;
ny tanin'ny velona tsy ahitana azy.
       14Fa hoy ny hantsana: Tsy ato anatiko izy;
ny ranomasina milaza hoe: Tsy aty amiko izy.
       15Ny volamena madio tsy mahatakalo azy,
na lanjam-bolafotsy ohatrinona aza tsy mahavidy azy.
       16Tsy ampifandanjaina amin'ny volamena avy any Ofira izy,
na amin'ny berila sarobidy na ny safira.
       17Ny volamena amam-pitaratra tsy azo ampitahaina aminy;
na kapoaka volamena madio tsy mahatakalo azy.
       18Ny voahangy amam-batomazava, tsy mendrika hotononina akory,
fa mihoatra noho ny voahangy ny fahazoana ny fahendrena.
       19Ny topaza avy any Etiopia tsy mahatoraka azy,
ary ny volamena madio tsy mahatratra ny vidiny.
       20Koa avy aiza ary ny fahendrena?
Aiza ny fitoeran'ny fahalalana?
       21Miafina amin'ny mason'ny velona rehetra izy,
ary takona amin'ny voron'ny lanitra.
       22Hoy ny ambanin'ny tany sy ny fahafatesana:
Filazana azy fotsiny no mba renay.
       23Andriamanitra no mahalala ny lalana mankany aminy;
izy no mahafantatra izay misy azy.
       24Fa izy mahita ny hatrany amin'ny fara vazan-tany,
mahatsinjo ny ambany lanitra rehetra.
       25Fony izy nandamina ny lanjan'ny rivotra,
nanao ny rano tao amin'ny mizana,
       26namoaka lalana ho an'ny ranonorana,
nanori-dalana ho an'ny tselatry ny varatra,
       27dia nahita sy nilaza azy izy,
namorona azy sy nahatakatra ny zava-miafina ao aminy.
       28Izay izy vao nilaza tamin'ny olombelona nanao hoe:
Ny fahatahorana ny Tompo, dia izay no fahendrena,
ny mandositra ny ratsy, dia izay no fahalalana. >