Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 35
Tenin'i Elio fanintelony: Ny fahamarinan'ny olona tsy azony itokiana valy amin'Andriamanitra - Ny vavaka ombam-panetren-tena ihany no henoin'ny Tompo.

       1Ary niteny indray Elio ka nanao hoe:
       2Moa ataonao ho rariny va,
ny milaza hoe: Ny ahy no marina noho ny an'Andriamanitra?
       3Fa hoy hianao: Mampaninona ahy moa izay tsy fananako tsiny?
Inona no soa azoko mihoatra noho ny raha nanota aho?
       4Indro fa hamaly anao aho,
ary miaraka amin'izany koa ireo sakaizanao.
       5Tazano iry lanitra ka jereo;
zahao ny rahona; avo noho hianao izy.
       6Raha manota hianao, fa ty antoka inona moa no mahazo azy,
raha mihamaro ny hadisoanao, mampaninona azy akory?
       7Raha marina hianao, manome inona azy amin'izany?
Inona no raisiny avy eo an-tananao?
       8Ny olona tahaka anao no hany voan'ny ratsy ataonao;
ny zanak'olombelona no hany soa amin'ny fahamarinanao.
       9Mitaraina noho ny mafy afitsoky ny mpampahory ireo tra-pahoriana,
midridridridry eo ambanin'ny tanan'ny mahery izy ireo.
       10Fa tsy misy manao hoe: Aiza re Andriamanitra mpahary ahy,
izay mahatonga hira fifaliana amin'ny alina,
       11izay nanao antsika ho manan-tsaina noho ny biby eto an-tany,
sy hendry noho ny voromanidina?
       12Amin'izay, izy mitaraina ka tsy henoina,
eo ambanin'ny famoretan'ny ratsy fanahy be avonavona.
       13Tsy mihaino izay teniteny foana Andriamanitra
tsy mijery izany ny Tsitoha.
       14Raha hoy hianao aminy: Tsy mahita izay zava-miseho akory hianao,
dia efa mby eo anatrehany ny momba anao, ka andraso ny fitsarany.
       15Saingy raha mbola tsy mamely ny fahatezerany
ka hoatra ny tsy mahalala ny fahadalany izy,
       16Dia indro mety mandefa vava miteniteny foana Joba,
sy mitaria lava amin'ny lahateny tsy misy heviny. >