Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 38, 1.12-21.40
Ny navalin'ny Tompo an'i Joba, lahateny voalohany: Anontanian'Andriamanitra Joba izay mba anjarany tamin'ny nahariana izao zava-mahagaga rehetra izao.

       1Dia namaly an'i Joba Iaveh tao anatin'ny tafio-drivotra ka nanao hoe:
       12Mba efa nandidy ny maraina va hianao hatrizay niainanao?
Moa nanondro ny fitoerany tamin'ny mazava atsinanana,
       13mba handraisany ny tany amin'ny sisiny,
sy hanintsanany ny ratsy fanahy hiala eo,
       14mba hananan'ny tany endrika toy ny tanimanga voatombo-kase,
ary hisehoany voaravaka toy ny manao fanamiana;
       15mba tsy hananan'ny mpanao ratsy ny fahazavany;
ary hotapahina ny sandry efa voainga hanao ratsy?
       16Mba efa nidina tany amin'ny loharanon-dranomasina va hianao
sy efa nitsangatsangana tany amin'ny fanambanin'ny hantsana va hianao?
       17Efa nisokatra teo anatrehanao va ny vavahadin'ny fahafatesana,
sy efa hitanao va ny varavaran'ny fonenana manjombona?
       18Efa takatrao va ny halalahan'ny tany?
Lazao raha mahalala izany rehetra izany hianao?
       19Aiza ny lalana mankany amin'ny fonenan'ny mazava,
ary aiza ny fitoeran'ny maizina?
       20Hainao samborina va izy eny amin'ny taniny?
fantatrao va ny lalana eny amin'ny fonenany?
       21Fantatrao tokoa mantsy izany a, fa hianao efa teraka talohan'izany,
ary efa maro manao ahoana ny isan'ny andronao?
       40raha mamitsaka ao amin'ny lavany ireny,
na manotrika ao amin'ny kirihitrala? >