Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 42, 1-3,5-6,12-16,
Valintenin'i Joba - Tsinin'Iaveh ny sakaizan'i Joba - Averina amin'ny toetrany taloha Joba.

       1Dia namaly an'ny Tompo Joba ka nanao hoe:
       2Fantatro fa mahefa ny zavatra rehetra hianao,
ka tsy misy hevitra sarotra ho anao.
       3Iza moa izato manamaizina ny fandaharan'Andriamanitra tsy amim-pahalalana?
Eny, niteny tsy amim-pahalalana tokoa aho,
ny amin'ny zava-mahagaga tsy takatro aman-tsy fantatro!
       5Ny sofiko taloha efa nandre filazana anao,
fa ny masoko kosa ankehitriny efa nahita anao.
       6Koa dia manameloka ny tenako aho, sy manenina
eo amin'ny vovoka sy ny lavenona.
       12Nambinin'ny Tompo mihoatra noho ny tamin'ny taloha ny andro niainan'i Joba taty aoriana, ka nanana ondry efatra arivo amby iray alina, rameva enina arivo, omby arivo tsiroaroa, ary ampondravavy arivo. 13Nanan-janaka fito lahy sy telo vavy izy: 14ny voalohany nataony hoe Jemima, ny faharoa Ketsia, ary fahatelo Keren-Happoka.
       15Tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ireo zanakavavin'i Joba ireo tamin'ny tany rehetra; nomen-drainy anjara lova eo amin'ireo anadahiny izy.
       16Velona efapolo amby zato taona Joba taorian'izany; ka nahita ny zanany lahy sy ny zanakalahin'ny zanany lahy hatramin'ny taranaka fahefatra. >