Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joba

Joba toko 9, 1-12.14-16.
Ny navalin'i Joba an'i Baldada. Tsy maintsy mihaiky heloka eo anatrehan'Andriamanitra, na dia izay manao ny tenany ho marina aza - Tsy manan-tsiny aho, hoy Joba, nefa tsy ahoan'Andriamanitra izany.

       1Dia niteny Joba ka nanao hoe:
       2Fantatro tsara fa izany tokoa no izy:
Ahoana no hahamarina ny olombelona mifandahatra amin'Andriamanitra?
       3Fa raha mitady hifamaly aminy izy,
dia tsy hahavaly azy, na dia iray amin'ny arivo aza.
       4Fa hendry Andriamanitra ao am-pony, mahefa izy amin'ny heriny,
Zovy moa no nanohitra azy, ka tsy naninon-tsy naninona?
       5Mamindra ny tendrombohitra izy, ka tsy fantatr'izy ireo,
mandrodana ireny amin'ny hatezerany izy;
       6manifikifika ny tany amin'ny fanorenany izy,
dia mihozongozona ny andriny.
       7Mandidy ny masoandro izy, dia tsy miposaka io;
asiany tombo-kase ny kintana.
       8Izy irery no mamelatra ny lanitra,
mandia ny onjan-dranomasina.
       9Izy no nahary ny Orsa, ny Telonohorefy, ny Kotokelimiadilaona,
ary ny lafin'ny lanitra atsimo.
       10Manao zava-dehibe tsy hay fantarina izy,
dia zava-mahagaga tsy tambo isaina.
       11Indro fa mandalo eo akaikiko izy, tsy mahita azy aho,
manalavitra indray izy, tsy mahatsikaritra azy aho.
       12Raha mipaoka remby izy, zovy no hahasakana izany?
Zovy no hanao aminy hoe: Fa inona ity ataonao?
       14Ka izaho ve no hanonofy izay hamaly azy,
ka hifantina izay teny hifandaharako aminy?
       15Na hanana ny marina aza aho tsy hahavaly akory,
ny hangataka ny famindram-pon'izy mpitsara ahy no hataoko.
       16Na ho nanaiky ny fitarainako aza izy,
dia tsy hoheveriko ho nihaino ny feoko, >