Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Jodita

Jodita toko 9
Niantso vonjy tamin'Andriamanitra Jodita.

       1Nony lasa izy ireo dia niditra tao an'efitrano fivavahany Jodita, niakanjo malailay, nanisy lavenona ny lohany, nihohoka teo anatrehan'ny Tompo, ary niantso azy, nanao hoe:
       2Ry Tompo Andriamanitr'i Simeona raiko ô, izay nanome sabatra azy hamaliany ny olona hafa firenena, nanao an-keriny tamin'ny virjiny anankiray sy nandoto azy ho afa-baraka, 3hianao izay nanolotra ny vadin'ireny, ho an'ny mpisavika, sy ny zanany vavy ho amin'ny fahandevozana, ary ny fananany rehetra ho anjara babon'ireo mpanomponao, izay nirehi-pahazotoana hiaro ny voninahitrao, mihanta aminao aho, mba ampio ity mpitondra-tena, ry Tompo Andriamanitro ô. 4Hianao no nanao ireo asa mahagaga tamin'ny andro teo aloha, sy namorona ny fikasan'ireo izay nanaraka taty aoriana, ka tanteraka izany noho ny sitraponao. 5Ny làlanao rehetra, voasoritra rahateo; ny fitsaranao koa voalaminao sahady, noho ny fahitanao mialoha. 6Ankehitriny, jereo ity tobin'ny Asiriana, toraky ny nijerenao fahizay ny tobin'ny Ejipsiana izay nitoky tamin'ny kalesiny amam-pitaingin-tsoavaliny, sy tamin'ny habetsahan'ny miaramilany mpiady, fony izy nitam-piadiana nanenjika ny mpanomponao. 7Kanjo nijery ny tobiny hianao ka nesorin'ny aizina ny heriny. 8Ny hantsana nampihitsoka ny tongony, ary ny rano nanafotra azy. 9Ho toy izany koa anie ireto, ry Tompo, fa mitoky amin'ny hamaroany izy ireo, sy amin'ny kalesiny aman-donginy, amin'ny ampingany aman-jana-tsipìkany, ary mitohatoha amin'ny lefony izy. 10Tsy fantany fa hianao no Andriamanitray, dia hianao izay manamongomongo ny tafika hatramin'ny voalohany, sy manana anarana hoe Tompo. 11Aingao, toy ny fahizany taona izany, ny sandrinao, ka montsany amin'ny herinao ny heriny, azerao eo anoloan'ny hatezeranao ny tanjany, fa manampò hiditra an-keriny amin'ny fitoeranao masina ireo, sy handoto ny tabernaklan'ny anaranao, ary hikapa ny tandroky ny otelinao amin'ny sabany. 12Ka ny sabany ihany kosa no ataovy mamolona ny avonavon'izany lehilahy izany. 13Aoka hahavoafandrika azy ny fijereny ahy, ary asio amin'ny teny malefaka aloaky ny vavako izy. 14Ataovy ampy hery ny foko hanazimbako azy ary ampy tanjaka hamonoako azy. 15Fa voninahitra tsy very tadidy ho an'ny anaranao, ny hanjeran'ny tanam-behivavy azy. 16Fa ny herinao, ry Tompo, dia tsy mba amin'ny hamaroan'isa, ny sitra-ponao tsy mba miankina amin'izay tanjaky ny soavaly, ary hatramin'ny voalohany dia tsy mba nankasitraka ny mpiavonavona hianao, fa nankamamy mandrakizay ny olona manetry tena sy malemy fanahy kosa. 17Ry Andriamanitry ny lanitra ô, Mpahary ny rano sy Tompon'ny zava-boahary rehetra, henoy ity vehivavy mahantra mihanta aminao, sy manankina ny fitokiany amin'ny indrafonao. 18Tsarovy ny fanekenao, ry Tompo, ka omeo teny ny vavako, omeo hery ny hevitra voakasako ato am-poko, mba hahatahiry ny fahamasinana natafinao azy ny tranonao, ary mba ho fantatry ny firenena rehetra fa hianao no Andriamanitra ka tsy misy hafa afa-tsy hianao ihany. >