Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Joely

Joely toko 3
Fahasoavana momba ny fanahy - Famantarana ny fitsarana farany.

       1Ary rahefa afaka izany, dia indro
fa handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo rehetra aho,
ka ny zanakalahy aman-janakavavinareo haminany;
ny anti-panahinareo hahita nofy,
ny zatovonareo hahazo fahitana.
       2Na dia ny mpanompolahy amam-panompovavy aza,
handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany.
       3Haneho zava-mahagaga eny an-danitra sy ety an-tany aho,
dia ra sy afo aman-tsetroka mitankosina.
       4Ny masoandro hiova ho aizina,
ary ny volana ho ra,
alohan'ny hahatongavan'ny andron'ny Tompo,
izay sady lehibe no mahatahotra.
       5Ary na zovy na zovy hiantso ny anaran'ny Tompo, dia ho voavonjy;
fa ao an-tendrombohitra Siona sy ao Jerosalema
dia hisy fivorian'ny voavonjy araka ny voalazan'ny Tompo,
mbamin'ireo eo amin'izay sisa velona, izay antsoin'ny Tompo. >