Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Josoe

Josoe toko 20
Ny tanàna fialofana.

       1Niteny tamin'i Josoe Iaveh nanao hoe: Mitenena amin'ny zank'Israely, ka lazao hoe: 2Anendreo tanàna fialofana hianareo araka izay nandidiako anareo tamin'ny alàlan'i Moizy, 3hahazoan'ny mpamono handosirana, dia izay nahafaty olona tsy nahy, fa tsy nahalala, ka hatao fialofana ho anareo tsy ho azon'ny mpamaly rà. 4Handositra amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo izay namono olona, dia hijanona eo anoloan'ny vavahadin'ny tanàna, ka hanambara ny mahazo azy amin'ny loholon'izany tanàna izany, dia horaisin'ireo ho ao amin'ny ao an-tanàna izy, ka homeny trano mba hipetrahany eo amin'izy ireo. 5Raha manenjika azy ny mpamaly rà, dia tsy hatolony ho eo an-tànany ny mpamono, satria tsy fahalalana no nahafatesany ny namany, fa tsy nankahala azy taloha izy. 6Hitoetra amin'izany tanàna izany iazy nahafaty olona, mandra-pisehony hotsaraina eo anatrehan'ny fiangonana, mandra-pahafatin'izay mpisorona lehibe amin'izany andro izany. Fa amin'izay dia hody ilay nahafaty olona ary hiverina any an-tanànany sy any an-tranony, dia any amin'ny tanàna nialany nandositra.
       7Ny natokany dia Kadesy any Galilea amin'ny tendrombohitr'i Neftalì; Sikema, amin'ny tendrombohitr'i EfraIma, ary Kariat-Arbe, dia Hebrona izany, amin'ny tendrombohitr'i Jodà. 8Any an-dafin'i Jordany tandrifin'i Jerikao any atsinanana dia ireto no nofidiny: Bosora, any an'efitra, any amin'ny tany lemaka, an'ny fokon-dRobena; Ramota, any Galaada, an'ny fokon'i Gada; ary Gaolona, any Basàna, an'ny fokon'i Manase. 9Ireo no tanàna natokana ho an'ny zanak'Israely rehetra, sy ny vahiny mitoetra eo aminy, hialofan'izay rehetra nahafaty olona tsy nahy, mba tsy ho fatin'ny tànan'ny mpamaly rà izy, alohan'ny hisehoany eo anatrehan'ny fiangonana. >