Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Lioka

Lioka toko 24, 35-48
<35Dia mba notantarain'izy ireo kosa ny zavatra niseho taminy teny an-dàlana sy ny nahafantarany azy tamin'ny famakiana ny mofo.
       36Mbola niresaka toy izany eo izy ireo, dia niseho teo afovoany Jesoa ka nanao taminy hoe: Ho aminareo anie ny fiadanana! Aza matahotra, fa izaho ihany. 37Taitra sady natahotra izy ireo, fa nataony ho matoatoa no hitany. 38Ka hoy izy taminy: Nahoana no mitebiteby hianareo, ary nahoana no miahanahana ao am-ponareo? 39Zahao ny tànako sy ny tongotro, fa izaho mihitsy ity: tsapao ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba mana-nofo aman-taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. 40Ary rahefa nilaza izany izy, dia nasehony azy ny tànany, sy ny tongony. 41Ary ilay mbola tsy nino ihany iny izy ireo noho ny hafaliany sady mbola talanjona, dia hoy Jesoa taminy: Moa manan-kanina eto va hianareo? 42Dia notoloran'izy ireo tapa-kazandrano voatono sy tantely izy, 43ka noraisiny dia nohaniny teo imason'izy rehetra, ary ny sisa nomeny azy ireo.
       44Dia hoy izy tamin'izy ireo: Izao no voalazako taminareo fony mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy ao amin'ny Lalàn'i Moizy sy ny mpaminany ary ny Salamo. 45Dia nosokafany ny sain'izy ireo hahafantatra ny Soratra Masina, 46ka hoy izy taminy: Araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly ny Kristy sy hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, 47ary tsy maintsy torìna amin'ny firenen-drehetra, miantomboka amin'i Jerosalema, ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany. 48Hianareo no vavolombelon'izany. >