Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Marka

Marka toko 1, 1-8
Ny toritenin'i Joany - Jesoa-Kristy atao batemy sy alain'ny demony fanahy - Ny niantsoan'i Jesoa ny mpianany voalohany - Ny nampianaran'i Jesoa tao amin'ny sinagoga ary ny nandroahany demony ary nanasitranany marary.

       1Fiandohan'ny Evanjelin'i Jesoa-Kristy, Zanak'Andriamanitra. 2Araka izay voasoratra ao amin'Izaia mpaminany hoe: Indro aho maniraka ny anjeliko eo alohanao, izay hamboatra ny làlanao; 3injay misy feo miantso any an-efitra hoe: Amboary ny làlan'ny Tompo, ahitsio ny alehany, 4dia niseho tany an'efitra Joany Batista nitory batemim-pibebahana ho famelan-keloka. 5Ary nandeha nanatona azy ny tany Jodea rehetra sy ny mponina rehetra tao Jerosalema, ka nataony batemy tamin'ny onin'i Jordany ireo, rahefa niaiky ny fahotany. 6Volon-drameva no nitafian'i Joany, fehinkibo hoditra no nanodidina ny valahany, ary valala sy tantely remby no fihinany; ary izao no notoriny: 7Avy aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika hamaha ny fehin-kapany akory aho. 8Izaho nanao batemy anareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batemy anareo amin'ny Fanahy Masina. >