Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio

Matio toko 14, 22-33

       <22Dia nodidian'i Jesoa hiakatra an-tsambo kely niaraka tamin'izay ny mpianany, sy hita hialoha azy ambara-pandravany ny vahoaka; 23ary rahefa nampirava ny vahoaka izy, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokana; ka nony alina ny andro, dia izy irery no teo. 24Tamin'izay ny sambo kely dia nahilangilan'ny onjan-drano teny afovoan'ny ranomasina, fa nanoha rivotra. 25Ary tamin'ny fiambenana fahefatra tamin'ny alina, dia nandeha teny ambonin'ny rano Jesoa ka nankeo amin'izy ireo. 26Fa nony nahita azy nandeha teny ambony rano izy ireo, dia natahotra ka nanao hoe: Matoatoa io, sady niantsoantso izy noho ny tahony. 27Niaraka tamin'izay dia niteny taminy Jesoa nanao hoe: Matokia, fa izaho ihany, ka aza matahotra. 28Namaly Piera nanao hoe: Raha hianao ary; Tompo, asaovy hankeny aminao eny ambony rano aho. Avia, hoy izy. 29Dia nidina avy eny an-tsambo Piera, ka nandeha teny ambony rano ho eny amin'i Jesoa. 30Kanjo nony hitany fa nahery ny rivotra, dia natahotra izy; ary nony nanomboka nilentika izy dia niantso mafy nanao hoe: Tompo ô! vonjeo aho. 31Niaraka tamin'izay naninji-tànana Jesoa, dia nandray azy, ka nanao taminy hoe: Ry kely finoana, nahoana no nisalasala hianao? 32Ary rahefa niakatra teo an-tsambo izy ireo, dia nitsahatra ny rivotra. 33Tamin'izay, ry zareo teo an-tsambo kely dia nanatona azy sy nitsaoka azy nanao hoe: Tena Zanak'Andriamanitra tokoa hianao. >