Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Matio

Matio toko 17, 1-9
Ny niovan'i Jesoa tarehy - Mbola ho avy Elia - Ilay zazalahy nampahorian'ny demony ka sitrana - Nandoa hetra i Jesoa.

       1Rahefa afaka henemana taorian'izany, nalain'i Jesoa Piera sy Jakoba ary Joany rahalahiny, ka nentiny nitokana tany an-tendrombohitra avo. 2Dia niova tarehy teo anatrehany izy; ka ny tavany nampirapiratra tahaka ny masoandro, ny fitafiany tonga fotsy mangatsakatsaka tahaka ny fahazavana. 3Ary indreo niseho tamin'izy ireo Moizy sy Elia niresaka tamin'i Jesoa. 4Dia niteny Piera nilaza tamin'i Jesoa hoe: Tompo, mahafinaritra ny mitoetra atý; ka raha sitrakao, andeha hanao lay telo atý, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy, ary ny iray ho an'i Elia. 5Fa raha mbola niteny izy, dia indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo. Ary injao nisy feo avy tamin'io rahona io nanao hoe: Ity no Zanako malalako, izay sitrako indrindra: henoy izy. 6Nony nandre izany ny mpianatra, dia lavo niankohoka sy natahotra indrindra. 7Fa nanatona azy Jesoa, dia nanohina azy, ka nanao taminy hoe: Mitsangàna, fa aza matahotra. 8Nony niandrandra izy ireo, dia tsy nahita olona afa-tsy Jesoa irery.
       9Ary rahefa nidina avy tany an-tendrombohitra izy, dia hoy Jesoa nandrara azy ireo: Aza milaza na amin'iza na amin'iza izay vao hitanareo, ambara-pitsangan'ny Zanak'olona amin'ny maty. >