Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Mikea

Mikea toko 2
Fahotan'ny lehibe - Fiharahan'ny mpanankarena - Fifandaharana amin'ny mpaminany sandoka - Hadisoan'ny mpanankarena - Fampanantenana ny fodiany.

       1Loza ho an'izay mieritreritra ny hanao ratsy
sy misaintsaina eo am-pandriany ny loza hafitsony!
Raha vao maraina koa tanterahany izany,
raha tahiny mbola mety hoefain'ny tànany ihany.
       2Tsiriritiny ny saha, ka alainy,
ny trano koa, ka lasany;
anaovany an-keriny avokoa ny olona mbamin'ny tranony,
ny tompo mbamin'ny lovany.
       3Ka izao no lazain'ny Tompo:
Indro fa misy loza saintsainiko hamelezana ity taranaka ity,
ka tsy ho azonareo anafahana ny vozonareo;
ka tsy handeha miandranandrana intsony hianareo,
fa ho andro ratsy izany.
       4Amin'izany andro izany, dia hanononan'ny olona ohabolana hianareo
sy hihirany hira fitomaniana,
hataony hoe: Tanteraka tokoa izao,
dia fongana mihitsy isika;
amidiny ho anjaran'ny vahoakako!
Ahoana no angalany izany amiko?
Zarainy ho an'ny mpiodina ny sahantsika?
       5Koa tsy hahita olona
hanenjana ny famolaina hahazoanao anjara lova
eo amin'ny fiangonan'ny Tompo.
       6- Aza maminany intsony hianareo, hoy izy ireo maminany.
Raha tsy misy maminany amin'ireto anefa,
tsy hiala ny fahafaham-baraka.
       7Hianao, ilay antsoina hoe taranak'i Jakoba,
moa tsy manana fandeferana va Iaveh?
Izany va no asa fanaony?
- Moa ny teniko tsy mba tenim-pitiavana
ho an'izay mandeha amin'ny hitsiny?
       8Omaly ny vahoakako no nitsangan-ko fahavalo:
ny kapaoty endahanareo hiala eo ambonin'ny akanjo;
ny mizotra tsy manan'ahiahy, ataonareo fahavalo.
       9Ny vehivavy eo amin'ny vahoakako roahinareo
hiala amin'ny tranony tsy foiny;
esorinareo eo amin'ny zanany madinika
ny voninahitro hiala aminy mandrakizay.
       10Mitsangàna hianareo, ka mandehana:
fa tsy toerana fitsaharana eto,
noho ny loto hampijaly anareo,
sy noho ny fampijaliana mampangirifiry.
       11Raha misy olona manenji-drivotra,
ka milazalaza lainga manao hoe:
Haminany divay aman-dabiera ho anao aho!
dia izay no ho mpaminanin'ity firenena ity.
       12Hamory anao manontolo aho, ry Jakoba ô,
hangoniko izay sisa amin'Israely;
hovoriko hikambana toy ny ondry amin'ny vala izy;
toy ny ondry andiany eo afovoam-balany,
no ho fisasasasan'ny olona ankabetsahany.
       13Miakatra eo alohan'izy ireo, ny mpanabanga.
Izy ireo koa manabanga, miditra ny vavahady,
ary mivoaka aminy koa;
ny mpanjaka no mandroso eo anoloany,
ary Iaveh no mitarika azy. >