Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'ny Mpitoriteny

Mpitoriteny toko 3, 1-11.
Samy manana ny fotoany voatendrin'Andriamanitra avy ny zavatra rehetra; tsy azon'olombelona ovana izany - Tsy hainy atao ahoana koa ny tsy rariny amin'izao tontolo izao.

       1Samy misy fotoana voatendry ho azy avy ny zavatra rehetra;
misy fotoana ho azy avokoa ny zavatra aty ambany masoandro:
       2fotoana hahaterahana, ary fotoana hahafatesana;
fotoana hambolena, ary fotoana hanongotana izay nambolena.
       3Fotoana hamonoana, ary fotoana hanasitranana;
fotoana hanjerana, ary fotoana hananganana.
       4Fotoana hitomaniana, ary fotoana hihomehezana;
fotoana higogogogoana, ary fotoana handihizana.
       5Fotoana hanelezam-bato, ary fotoana hanangonana azy;
fotoana hamihinana, ary fotoana hifadiana ny fifamihinana.
       6Fotoana hitadiavana, ary fotoana hamerezana,
fotoana hitehirizana, ary fotoana hanariana.
       7Fotoana handrovitana, ary fotoana hanjairana;
fotoana hanginana, ary fotoana hitenenana.
       8Fotoana hitiavana, ary fotoana hankahalana;
fotoana hiadiana, ary fotoana hihavanana.
       9Inona no soa an'izay miasa, amin'ny hasasarana iaretany?
       10Nodinihiko ny asa asain'Andriamanitra
hisasaran'ny zanak'olombelona;
       11ka ny zavatra rehetra samy nataon'Andriamanitra ho tsara amin'ny fotoany avy:
ny mandrakizay nataony ao am-pon'izy ireo koa,
nefa tsy azon'ny olombelona fantarina ny asa
ataon'Andriamanitra hatramin'ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarany. >