Bokin'i Nahoma

Toko faha-3

1 Loza ho an'ny tànana mpandatsa-dra, feno fanambakana amam-pahasiahana tsy mitsahatra amin'ny halatra!

2 Injany re ny firivorivon'ny karavasy, ny firodorodon'ny kodia, ny katrokatroky ny soavaly, ny fiantraitraiky ny sarety!

3 Mpitaingin-tsoavaly miezaka, sabatra mamirapiratra, lefona manjelatra, olo-maratra sesehena, maty miavosa, faty tsy hita isa... Voafingampingan'ny faty, ny olona!

4 Ny nahatonga izany, dia noho ny fijangajangana maro be nataon'ilay vehivavy janga, feno zavatra mahafinaritra manangoly, kinga amin'ny fankatoavana, izay nivarotra firenena amin'ny fijangajangany sy vahoaka amin'ny fankatoavany.

5 Inty aho izao manohitra anao, - teny marin'ny Tompon'ny tafika; haingaiko hatrany amin'ny tavanao ny rambon'ny akanjonao, haharihariko amin'ny firenena ny fitanjahanao, ary amin'ny fanjakana ny fahamenaranao.

6 Hotsipazako loto hianao, sy halàko baraka, sy hataoko fijerin'ny olona hianao.

7 Izay mahita anao, handositra lavitra anao avokoa, sy hanao hoe: Rava Niniva! Iza no hangoraka azy? Aiza no hitadiavako mpampionona anao?

8 Moa hianao tsara noho No-Amona izay nipetraka teo amin'ny ony, nohodidinin'ny rano, nanana ny ranomasina ho mandany, sy ny rano be ho tambohony?

9 Etiopia no heriny, mbamin'ny Ejipta koa, ary be tsy hita isa ireny; Foty sy ny Libiana no mpanampy anao.

10 Mba lasana voasesi-tany ihany anefa, ary nentin-ko babo izy; ny zanany madinika koa notorotoroina, teny an-joron-dalambe rehetra teny; ny olo-malazany nanaovana filokana, ary ny lehibeny rehetra nivesatra gadra avokoa.

11 Hianao koa hampileovina, dia hanjavona tsy hita intsony; hianao koa eo anatrehan'ny fahavalo hitady fialofana.

12 Ny tanànanao mimanda mafy rehetra dia aviavy misy voany masaka; hozongozonina dia miraraka eo am-bavan'izay te-hihinana azy ireny.

13 Indro ny vahoakanao fa toy ny vehivavy eo afovoanao; eo anoloan'ny fahavalonao, dia hivoha midanadana ireo vavahadin'ny taninao; levon'ny afo ny hidinao.

14 Mantsaka rano ho anao ho fitaovana amin'ny fahirano; hamafiso ny manda, manditia tanimanga, mihose tanidilatra, raiso ny lasitra hanaovana biriky.

15 Any no handevonan'ny afo anao, handripahan'ny sabatra anao, sy hihinanany anao, toy ny ieleka na dia ho maro toy ny ieleka aza hianao, sy ho betsaka toy ny valalavao.

16 Nampitombo isa ny mpandrantonao hianao, mihoatra noho ny kintana eny an-danitra; mikopak'elatra ny ieleka dia lasa manidina.

17 Ny mpiambinao no toy ny ieleka ary ny mpanapaka anao no toy ny valalavao miavosa, mipetraka eny amin'ny fefy izy, amin'izay andro mangatsiaka; fa lasa mandositra raha vao miposaka ny masoandro, ka tsy fantatra intsony izay nisy azy; nankaiza izy?

18 Rendremana ny mpiandrinao, ry mpanjakan'i Asiria; mivalandotra ny lehilahy maherinao; mihahaka eny an-tendrombohitra ny vahoakanao; sady tsy misy olona mamory azy.

19 Tsy lai-panafody ny ratranao; ratsy ny ferinao; izay rehetra hitantarana ny nanjo anao, hiteha-tànana noho ny aminao avokoa; satria zovy moa no tsy niharan'ny hasomparanao lava izao?

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0459