Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Romana

Romana toko 1, 1-7
Fiarahabana - Fitiavan'i Paoly ny kristianina ao Roma - Ny tsy nahalalan'ny jentily an'Andriamanitra - Ny nanamelohan'Andriamanitra azy ireo.

       1Paoly mpanompon'i Kristy Jesoa, voaantso ho Apostoly, sy voatokana hitory ny Evanjelin'Andriamanitra,- 2izay nampanantenainy rahateo tamin'ny alalan'ny mpaminany ao amin'ny Soratra Masina, 3momba ny Zanany (izay nateraky ny taranak'i Davida araka ny nofo, 4ary naseho tamin-kery ho Zanak'Andriamanitra tamin'ny fitsanganan'ny maty, araka ny fanahin'ny fahamasinana), dia Jesoa-Kristy Tompontsika, 5izay nandraisany ny fahasoavana sy ny maha-Apostoly anay mba hampanaiky ny jentily rehetra ny finoana, amin'ny anarany, 6ary anisan'ireny koa hianareo, noho ny fiantsoan'i Jesoa-Kristy:- 7mamangy anareo rehetra malalan'Andriamanitra any Roma, izay olo-masina voaantsony: ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika, sy Jesoa Kristy Tompo. >