Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Romana

Romana toko 3, 21-30

       <21Fa ankehitriny, tsy amin'ny Lalàna, dia naseho ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, izay nambaran'ny Lalàna sy ny Mpaminany, 22dia fahamarinana avy amin'Andriamanitra, noho ny finoana an'i Jesoa-Kristy, ho an'ny mpino rehetra; satria tsy misy avaka, 23fa samy efa nanota ihany izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra, 24fa hamarininy maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesoa. 25Fa izy no natsangan'Andriamanitra ampahibemaso ho sorom-pifonana amin'ny rany noho ny finoana, mba hampiharihary ny fahamarinany noho izy tsy dia namaly loatra ny fahotana fahiny tamin'ny andron'ny fandeferany: 26dia hampiharihary ny fahamarinany izy amin'ny andro ankehitriny, mba ho hita ho marina sady manamarina izay manam-pinoana an'i Jesoa.
       27Koa aiza àry no hireharehana? Efa nofoanana izany; fa tamin'ny lalàna inona? Tamin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa tamin'ny lalàn'ny finoana; 28satria miaiky marina isika fa ny finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny Lalàna. 29Sa Andriamanitry ny Jody ihany Andriamanitra, fa tsy mba Andriamanitry ny jentily koa? Eny, Andriamanitry ny jentily koa izy; 30satria Andriamanitra iray ihany no hanamarina ny voafora amin'ny finoana, sy ny tsy voafora amin'ny finoana koa. Koa mandrava ny Lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria! fa mainka mampiorina ny Lalàna isika. >