Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 1
Ny fahasambaran'ny olo-marina sy ny fijalian'ny mpanota.

       1Sambatra ny olona tsy mandeha amin'ny fisainan'ny tsy mpivavaka,
tsy mijanona amin'ny làlan'ny mpanota,
ary tsy mipetraka miaraka amin'ny mpaniratsira;
       2fa ny làlan'ny Tompo no ifaliany;
sady saintsaininy andro aman'alina.
       3Tahaka ny hazo nambolena eo amoron'ny rano velona izy,
ka ny voany tonga amin'ny fotoany;
ny raviny tsy mba malazo;
ny ataony rehetra vanona avokoa.
       4Tsy mba toy izany ny tsy mpivavaka:
toy ny akofa faohin'ny rivotra izy,
       5ka tsy hahatsangana amin'ny andron'ny fitsarana ny tsy mpivavaka,
na eo amin'ny fiangonan'ny olo-marina, ny mpanota.
       6Satria ny làlan'ny marina fantatry ny Tompo
fa ny làlan'ny mpanota mitarika ho amin'ny fahaverezana. >