Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 10
--

       1Nahoana, ry Iaveh, no mijanona eny lavitra eny hianao,
sy miery amin'ny andron'ny fahoriana?
       2Raha mirehareha ny ratsy fanahy dia ny mahantra no levona;
izy ireo dia voan'ny teti-dratsy noforonin'io.
       3Mirehareha amin'ny fitsiriritany ny ratsy fanahy;
manamavo an'ny Tompo ny mpandroba mandoza.
       4Hoy ny ratsy fanahy, amin'ny fianjonanjonany: Tsy mamay izy!
Tsy misy Andriamanitra. Izany no totalin-keviny.
       5Fa ambinina hatrany hatrany izy, amin'izay alehany.
Ny fitsaranao dia avo loatra ka tsy ahoany;
ny mpandrafy azy, tsofiny indray mandeha dia mihahaka.
       6Hoy izy anakampony: Tsy hangozohozo aho,
voafefy tsy ho azon-doza aho na oviana na oviana.
       7Feno ozona sy fitaka amam-panaovana ankeriny ny vavany;
hasomparana sy tsy fahamarinana no ao ambany lelany.
       8Manao otrika eo akaikin'ny tan├ána izy;
mamono ny tsy manan-tsiny ao amin'ny fitoerany an-katakonana.
Mitsikilo ny olona tsy manan-kiaro ny masony;
       9mitily ao amin'ny fitoerana miafina toy ny liona ao anaty hazo milobolobo izy;
mitily izy hisovoka ny malahelo;
samboriny ny malahelo, taominy ho ao amin'ny fandrika haratony.
       10Miondrika izy, mifitsaka,
dia lavo eo amin'ny hohony ny ory.
       11Hoy izy, anakampony: Nanadino Andriamanitra;
efa nanarona ny tavany izy ka tsy mahita na inona na inona, na oviana na oviana!
       12Mitsang├ána, ry Iaveh, asandrato ny tananao, ry Andriamanitra!
Aza manadino ny ampahoriana.
       13Nahoana ny ratsy fanahy no dia mamingavinga an'Andriamanitra?
ahoana no anaovany anakam-po hoe: Tsy mamay hianao?
       14Nahita anefa hianao, fa mijery ny fahoriana amam-pijaliana,
mba hiandraiketanao ny momba azy.
Hianao no iankinan'ny malahelo;
mamonjy ny kamboty hianao.
       15Tapaho ny sandrin'ny ratsy fanahy;
ny tsy mpivavaka - raha karohinao ny helony, tsy ho hitanao va izany?
       16Iaveh no mpanjaka mandrakizay doria,
ho voafongatra eo amin'ny taniny ny firenena.
       17Efa nihaino ny fanirian'ny ory hianao, ry Iaveh;
mankahery ny fony sady manongilana ny sofinao mihaino,
       18mba hanomezanao rariny ny kamboty sy ny ampahoriana,
ka hitsahatra tsy hampitahotra intsony, ny olombelona nalaina tamin'ny tany. >