Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 108
Hira fisaorana sy fangatahana.

       1Fihirana. Salamon'i Davida.
       2Efa mahazo toky ny foko, ry Andriamanitra ô,
dia hihira sy hampanakoako zava-maneno aho.
Mitsangàna, ry voninahitro!
       3Mifohaza, ry valiha amana harpako!
Aoka hamoha ny mazava atsinanana aho!
       4Hidera anao eo amin'ny vahoaka aho, ry Iaveh!
hihira ho anao eo amin'ny firenena aho.
       5Fa misondrotra hihoatra ny lanitra ny hatsaram-ponao,
ary tafapaka amin'ny rahona ny fahamarinanao.
       6Misandrata hihoatra ny lanitra, ry Andriamanitra;
aoka hamirapiratra amin'ny tany rehetra ny voninahitrao.
       7Mba ho afaka ireo malalanao,
vonjeo amin'ny tànanao ankavanana, ary valio vavaka aho.
       8Efa niteny tamin'ny fahamasinany Andriamanitra: Hientan-kafaliana aho!
Fa lasan-ko anjarako Sikema; horefesiko Sokota.
       9Ahy Galaada, ahy Manase;
fiadiana aro lohako Efraima,
ary tehim-panjakako Jodà;
       10Moaba tavin-drano fandroako, Edoma anipazako ny kapako;
Ny tanin'ny Filistina no anaovako hobin-kafaliana!
       11Iza no hitondra ahy any amin'ny tanàna mimanda?
Iza no hitarika ahy ho any Edoma?
       12Tsy hianao izay efa nanary anay va, ry Andriamanitra,
hianao, ry Andriamanitra, izay efa tsy niara-nivoaka tamin'ny tafikay intsony?
       13Vonjeo amin'ny mpampahory anay izahay,
fa zava-poana ny famonjena avy amin'olombelona.
       14Raha omban'Andriamanitra isika dia herim-po no hasehontsika;
izy no hanorotoro ny fahavalontsika. >