Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 112
Fahasambaran'ny olo-marina. Aleloia!

       1ALEPH
Sambatra ny olona matahotra an'ny Tompo,
BETH
izay mametraka ny hafaliany rehetra, amin'ny fitandremana ny didiny.
       2GHIMEL
Hahery ambonin'ny tany ny taranany;
DALETH
hambinina ny taranaky ny marina.
       3HE
Fiadanana sy harena no ao an-tranony;
VAV
ary maharitra mandrakizay ny fahamarinany.
       4ZAIN
Fahazavana no miposaka ao amin'ny aizina ho an'ny olo-mahitsy.
HETH
ho an'izay mamindra fo sy miantra ary marina.
       5TETH
Sambatra ny olona manao famindram-po sy mampisambotra;
YOD
hahery an'ady izy, eo amin'ny fitsarana.
       6KAPH
Fa tsy mba hangozohozo na oviana na oviana izy,
LAMED
hamela fahatsiarovana mandrakizay ny marina.
       7MEM
Tsy mba matahotra ampandrenesina loza izy
NUN
miorina mafy ny fony, matoky an'ny Tompo izy;
       8SAMECH
tsy nety nihozongozona ny fony, tsy matahotra izy
AIN
mandra-pahitany ny fahavalony hoe resy.
       9PHE
Mamafy fiantrana izy, manome ny mahantra.
TSADE
maharitra mandrakizay ny fahamarinany;
KOPH
misandratra amim-boninahitra ny tandrony.
       10RESCH
Mahita izany ny ratsy fanahy ka lotika,
SCHIN
mihidy vazana ary hanin'ny fialonana;
THAV
ho foana ny fanirian'ny ratsy fanahy. >