Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 115
Ny herin'Iaveh, sy ny mahazava-poana ny sampy - Ny fitokian'Israely ny Andriamaniny.

       1Tsy izahay, ry Iaveh, tsy izahay,
fa ny anaranao no omeo ny voninahitra,
noho ny famindram-ponao, sy noho ny fahamarinanao.
       2Ahoana no ilazan'ny firenena hoe:
Aiza ary ny Andriamanitr'izy ireo?
       3Any an-danitra ny Andriamanitsika;
izay tiany hatao, vitany avokoa.
       4Ny sampin'izy ireo dia volafotsy sy volamena,
asan-tanan'olombelona.
       5Manam-bava fa tsy miteny izy,
mana-maso fa tsy mahita izy,
       6manan-tsofina fa tsy mahare,
manan'orona fa tsy manimbolo,
       7manan-tanana fa tsy mandray,
manan-tongotra fa tsy mamindra.
Ny tendany tsy amoahany feo akory.
       8Hanahaka azy anie izay nanao azy
mbamin'izay rehetra mitody aminy!
       9Ry Israely รด, apetraho amin'ny Tompo ny fitokianao!
Izy no vonjiny sy ampingan'izy ireo.
       10Ry taranak'i Aarona, apetraho amin'ny Tompo ny fitokianao!
Izy no vonjiny sy ampingan'izy ireo.
       11Hianareo matahotra an'ny Tompo, apetraho amin'ny Tompo ny fitokianareo!
Izy no vonjiny sy ampingan'izy ireo.
       12Efa nahatsiaro antsika Iaveh, ka hitahy!
Hitahy ny taranak'Israely izy,
hitahy ny taranak'i Aarona izy,
       13hitahy izay matahotra an'ny Tompo izy,
na ny kely, na ny lehibe.
       14Hampitomboin'ny Tompo anie ny fanambinany anareo,
dia hianareo sy ny zanakareo!
       15Hitahy anareo anie Iaveh,
izay nanao ny lanitra sy ny tany!
       16Ny lanitra dia lanitry ny Tompo,
fa ny tany kosa nomeny ny zanak'olombelona.
       17Tsy ny maty no midera an'ny Tompo
dia ireo midina ho any amin'ny toerana fahanginana,
       18fa isika, dia isika no hisaotra an'ny Tompo
hatramin'izao ka ho mandrakizay.
Aleloia! >