Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 116
Hira fisaorana; fa afaka tamin'ny loza lehibe.

       1Tiako izy, satria ren'ny Tompo,
ny feoko, ny fitarainako.
       2Fa nanongilan-tsofina tamiko izy,
ka hiantso azy aho, ny andro rehetra hiainako.
       3Efa nihodidina tamiko ny fatoran'ny fahafatesana,
efa nahazo ahy ny tebitebin'ny seoly;
efa nianjady tamiko ny fanahiana amam-pahoriana,
       4fa niantso ny anaran'ny Tompo aho, nanao hoe:
Iaveh ô, vonjeo ny fanahiko!
       5Mamindra fo sy marina Iaveh,
miantra ny Andriamanitsika.
       6Miaro ny osa Iaveh;
ory aho ka novonjeny.
       7Ry fanahiko ô, miverena amin'ny fitsaharanao,
fa Iaveh manototra soa anao.
       8Eny, hianao efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana,
ny masoko tamin'ny ranomaso,
ny tongotro tamin'ny halavoana.
       9Izaho mbola handeha eo anatrehan'ny Tompo
eo amin'ny tanin'ny velona.
       10Matoky aho, na dia milaza hoe aza:
Fara-fahoriana aho ity!
       11Hoy aho, tao anatin'ny fahakiviako:
Mpandainga avokoa ny olombelona.
       12Inona no havaliko an'ny Tompo,
noho ny soa rehetra nataony tamiko?
       13Hanainga ny kopin'ny famonjena aho,
ka hiantso ny anaran'ny Tompo.
       14Hanefa ny voadiko tamin'ny Tompo aho,
eo anatrehan'ny vahoakany rehetra.
       15Zava-tsarobidy eo imason'ny Tompo
ny fahafatesan'ny mpino azy.
       16- Endrey! ry Iaveh ô, satria mpanomponao aho;
mpanomponao, zanaky ny ankizivavinao,
ka dia novahanao ny fatorako.
       17Hanatitra ny sorom-pisaorana aminao aho,
ary hiantso ny anaran'ny Tompo.
       18hanefa ny voadiko tamin'ny Tompo aho,
eo anatrehan'ny vahoakany rehetra,
       19eo an-kianjan'ny tranon'ny Tompo,
dia eo anatin'ny mandanao, ry Jerosalema.
Aleloia! >