Ny Salamo

Toko faha-118

1 (Raha vao miainga ny fivavahana mandeha) Miderà an'ny Tompo, fa tsara fo izy, fa mandrakizay ny famindram-pony!

2 Aoka Israely hilaza hoe: Eny, mandrakizay ny famindram-pony!

3 Aoka ny taranak'i Aarona hilaza hoe: Eny, mandrakizay ny famindram-pony!

4 Aoka izay matahotra an'ny Tompo hilaza hoe: Eny, mandrakizay ny famindram-pony!

5 (Eny am-pandehanana) Niantso an'ny Tompo, tao anatin'ny fahoriako aho; ary namaly ahy Iaveh, ka nampahalalaka ahy.

6 Iaveh no miandany amiko ka tsy matahotra na inona na inona aho; hahefa inona amiko izay olombelona?

7 Iaveh no miandany amiko, eo amin'izay mamonjy ahy, dia hahita ny faharavan'ireo mankahala ahy aho.

8 Aleo mitady fialofana amin'ny Tompo, toy izay mitoky amin'olombelona.

9 Aleo mitady fialofana amin'ny Tompo, toy izay mitoky amin'ny mpanapaka.

10 Ny firenena rehetra nitangorona tamiko; izaho kosa mandripaka azy, amin'ny anaran'ny Tompo.

11 Izy ireo nitangorona tamiko sy nanarona ahy, izaho kosa mandripaka azy, amin'ny anaran'ny Tompo.

12 Nitangorona tamiko tahaka ny renitantely izy ireo; nefa maty toy ny afon-tsilo: izaho kosa mandripaka azy amin'ny anaran'ny Tompo.

13 Hianao nandronjina ahy mafy handavo ahy, fa Iaveh kosa namonjy ahy.

14 Iaveh no heriko sy fihirako; izy no famonjena ahy.

15 Hobim-pandresena amam-pamonjena no manakoako ao an-dain'ny marina. Fa naneho ny heriny ny tànana ankavanan'ny Tompo,

16 nisandratra ny tànana ankavanan'ny Tompo, naneho ny heriny ny tànana ankavanan'ny Tompo.

17 Tsy ho faty aho fa ho velona, ka hitory ny asan'ny Tompo.

18 Nofaizin'ny Tompo mafy aho, nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana.

19 Amohay ny vavahadin'ny fahamarinana aho, mba hidirako, sy hiderako an'ny Tompo.

20 (Ny mpisorona) Ity no vavahadin'ny Tompo, ny marina no mahazo miditra eo.

21 (Ny filohan'ny vahoaka) Hankalaza anao aho fa namaly vavaka ahy hianao, ka efa famonjena ahy hianao.

22 Ny vato narian'ny mpanorina, dia tonga vato fehizoro.

23 (Ny mpisorona) Asa vitan'ny Tompo izany, ka zava-mahagaga eo imasontsika.

24 (Ny vahoaka miditra) Ity no andro nataon'ny Tompo, mifalia sy miravoravoa isika.

25 Ry Iaveh ô, omeo ny famonjena! Ry Iaveh ô, omeo ny fanambinana!

26 (Ny mpisorona miteny amin'ny mpitarika) Isaorana anie ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo! Mitso-drano anareo, avy ao an-tranon'ny Tompo izahay!

27 Andriamanitra Iaveh; mampamirapiratra ny fahazavana amintsika izy. Ny mpisorona miteny amin'ny vahoaka - (Ny mpisorona miteny amin'ny vahoaka) Rohizo kofehy ny sorona, hatreo amin'ny tandroky ny otely.

28 (Ny vahoaka) Hianao no Andriamanitro, ka hidera anao aho; Andriamanitro, ka hanandratra anao aho.

29 (Miaraka daholo) Mankalazà an'ny Tompo fa tsara fo izy, mandrakizay ny famindram-pony!

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1045